Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2, os. Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków
+12 644-73-94

Dyrekcja

Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2

mgr Dariusz Błądek – dyrektor

mgr Danuta Górska – wicedyrektor

mgr Andrzej Śniadowski – wicedyrektor

mgr Alina Trzopek – kierownik szkolenia praktycznego

Dyżury kadry kierowniczej w roku szkolnym 2021/2022

Poniedziałek
800 - 1300
A. Śniadowski
1300 - 1700
A. Trzopek
Wtorek
800 - 1300
D. Górska
1300 - 1700
A. Śniadowski
Środa
800 - 1300
D. Górska
1300 - 1700
A. Śniadowski
Czwartek
800 - 1300
A. Trzopek
1300 - 1700
D. Górska
Piątek
800 - 1300
A. Śniadowski
1300 - 1700
A. Trzopek