Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2, os. Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków
+12 644-73-94

Dyrekcja

Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2

mgr Dariusz Błądek – dyrektor

mgr Danuta Górska – wicedyrektor

mgr Irena Kania – wicedyrektor

mgr Dorota Stępak-Sadłocha – wicedyrektor

mgr Alina Trzopek – kierownik szkolenia praktycznego

Dyżury kadry kierowniczej w roku szkolnym 2023/2024

Poniedziałek
720 - 1300
D. Górska
od 1300 do ostatniej lekcji
A. Trzopek
Wtorek
720 - 1300
I. Kania
od 1300 do ostatniej lekcji
D. Górska
Środa
720 - 1300
I. Kania
od 1300 do ostatniej lekcji
D. Górska
Czwartek
720 - 1300
I. Kania
od 1300 do ostatniej lekcji
D. Stępak-Sadłocha
Piątek
720 - 1300
A. Trzopek
od 1300 do ostatniej lekcji
D. Stępak-Sadłocha