Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2, os. Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków
+12 644-73-94

Praktyki zagraniczne

REKRUTACJA DO KOLEJNEJ EDYCJI MOBILNOŚCI ZAWODOWYCH (2023)

Rozpoczęła się rekrutacja do kolejnego projektu mobilności zawodowej. Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w regulaminie.

 

REKRUTACJA DO KOLEJNEJ EDYCJI MOBILNOŚCI ZAWODOWYCH (2022)

Od 1 września 2022 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. I. Daszyńskiego w Krakowie rusza rekrutacja do projektu mobilności zawodowej nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000056258, realizowanego w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA120-VET-000047314 – edycja 1. / 2022.
Jest to już 4. projekt międzynarodowy realizowany przez ZSE Nr 2, jednak 1. w ramach uzyskanej na lata 2022-2027 Akredytacji Erasmusa. Dotychczas, wspólnie z partnerami z Grecji oraz Włoch, udało nam się zrealizować 7 mobilności dla 230 uczniów kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki oraz technik logistyk.
Akredytacja Erasmusa ma natomiast pozwolić na osiągnięcie do 2027 roku szeregu celów długoterminowych:

  • Rozwój sieci partnerskiej ZSE, w tym przede wszystkim w ramach współpracy z pracodawcami w innych państwach członkowskich UE;
  • Pogłębienie procesu umiędzynarodowienia programów kształcenia zawodowego, w tym rozwój programów dla 3 zawodów (TH, TOT, TL) oraz włączenie w proces programów 2 nowych zawodów (TE/TRach, THan);
  • Stworzenie możliwości rozwoju zawodowego w ramach dedykowanych miejsc praktyk zawodowych dla 300 uczniów, kształcących się w ZSE Nr 2 w 5 zawodach;
  • Rozwój kompetencji zawodowych, językowych i społecznych 300 uczniów oraz 30 nauczycieli ZSE Nr 2 bezpośrednio zaangażowanych w realizację głównych działań Akredytacji Erasmusa;
  • Włączenie w działania Akredytacji Erasmusa przynajmniej 90 uczniów z tzw. mniejszymi szansami w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych i społecznych ZSE Nr 2;
  • Wywarcie pośredniego wpływu i wzrost motywacji do rozwoju na szkolną społeczność, poprzez włączenie uczniów i nauczycieli w proces upowszechniania rezultatów działań Akredytacji Erasmusa;
  • Włączenie w działania związane z Akredytacją Erasmusa przynajmniej 30 nauczycieli ZSE Nr 2 oraz wzrost ich kompetencji organizacyjnych i zawodowych, w tym pedagogicznych;
  • Rozwój europejskiego wymiaru ZSE Nr 2 i jego działań, w tym poprzez pogłębienie procesu wymiany dobrych praktyk i adaptacji wybranych elementów w realizowanych programach kształcenia zawodowego.

Podstawowym celem projektu 1. Edycji Akredytacji Erasmusa w jest stworzenie możliwości rozwoju zawodowego dla 27 uczniów ZSE Nr 2 w Krakowie, kształcących się w zawodach: Technik hotelarstwa, Technik organizacji turystyki oraz Technik rachunkowości, poprzez przygotowanie i realizację we współpracy z partnerami z Grecji 2-tygodniowych zagranicznych praktyk zawodowych.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w regulaminie.

Formularze zgłoszeniowe należy składać w sekretariacie ZSE Nr 2 do 16 września 2022 r.

Praktyki we Włoszech w 2021 roku

Po olbrzymim sukcesie jakim były programy mobilności zawodowej realizowane w latach 2018-2020, w tym te wdrożone w ramach 2 projektów Programu Erasmus+ „Mobilność bez granic – ZSE nr 2 na praktyki zagraniczne” (rok szkolny 2018/2019) oraz „Otwarci na mobilność, otwarci na Europę” (rok szkolny 2019/2020), podjęliśmy się realizacji kolejnej inicjatywy, włączającej ponownie włoskiego partnera – Futuro e Prograsso Associazione di promozione sociale, we współpracy z przedsiębiorcami branży hotelarskiej, turystycznej oraz logistycznej z regionu Wenecji Euganejskiej.

Będący efektem wspólnych działań Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. I. Daszyńskiego w Krakowie oraz włoskich partnerów projekt „Mobilności zagraniczne kluczem do sukcesu”, był kolejnym z cyklu działań ukierunkowanych na wsparcie rozwoju zawodowego i społecznego naszych uczniów.

Głównym celem projektu było stworzenie możliwości rozwoju zawodowego dla 78 uczniów ZSE Nr 2 w Krakowie, kształcących się w kierunkach: technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki oraz technik logistyk, poprzez przygotowanie i realizację we współpracy z partnerami z Włoch 2-tygodniowych zagranicznych praktyk zawodowych.

Technicy hotelarstwa w ramach praktyk zawodowych mieli okazję pracować w 4-gwiazdkowych włoskich hotelach – Hotel All’Alba, Hotel Alexander Palace, Hotel Smeraldo oraz w resorcie golfowym Golf della Montecchia, posiadającym także własną bazę hotelową, gdzie pod nadzorem opiekunów, a także mentorów i praktyków swojej branży wykonywali szereg przydzielonych im obowiązków. Realizując 2-tygodniowy program, obejmujący w sumie 80h praktyk, każdy z uczestników miał okazję pracować na wszystkich przygotowanych stanowiskach, wykonując zadania w każdym z 3 pionów:
» Zespole ogólnodostępnym (w tym części recepcyjnej);
» Zespole gastronomicznym (w tym części kuchenneji restauracyjnej);
» Zespole rekreacyjno-wypoczynkowym (w tym w części jednostek mieszkalnych i usług dodatkowych).

Technicy logistycy w ramach praktyk zawodowych mieli okazję pracować w ramach stanowisk pracy przygotowanych przez partnera włoskiego oraz firmy logistyczne: Mollaian Trade s.n.c., Grafiche Nuova Jolly Di Bastianello Ivano s.a.s., Lavanderia Rialto oraz Ferramenta Fioraso, zajmujące się odpowiednio: importem-eksportem, dystrybucją dywanów i innych produktów z Bliskiego Wschodu na rynku europejskim; dystrybucją produktów wykorzystywanych przez branżę poligraficzną, zaopatrując największe podmioty regionu; logistyką zaopatrzenia sieci hoteli w produkty higieniczne, pościel, ręczniki itd.; a także dystrybucją produktów przemysłowych i budowlanych. Pod nadzorem opiekunów, a także mentorów i praktyków swojej branży wykonywali szereg przydzielonych im zadań, wykonując je w 2 obszarach usług logistycznych:
» Pracy biurowej przy planowaniu procesów logistycznych i magazynowych przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania;
» Pracy w magazynie przy organizacji gospodarki magazynowej w ramach realizowanych procesów dystrybucji oraz inwentaryzacji posiadanych zasobów.

Technicy organizacji turystyki w ramach praktyk zawodowych mieli okazję pracować przy przygotowywaniu eventów i wydarzeń turystycznych organizowanych przez wewnętrzną agencję eventową oraz dział marketingu resortu golfowego Golf della Montecchia (I grupa), a także realizować projekty branży turystycznej w ramach zadań należących do sieci publicznych punktów turystycznych Turismo Padova Termee Euganee – Punto Informazioni e Accoglienza Turistica, gdzie pod nadzorem opiekunów, a także mentorów i praktyków swojej branży wykonywali szereg przydzielonych im obowiązków. Realizując 2-tygodniowy program, obejmujący w sumie 80h praktyk, każdy z uczestników miał okazję pracować na wszystkich przygotowanych stanowiskach, wykonując zadania w każdym z 3 obszarów usług turystycznych:
» praca biurowa (przygotowywanie informacji turystycznej, dokumentów dla grup, pakietów startowych),
» praca w terenie (pilotaż, współpraca z kontrahentami, koordynacja i realizacja wyjazdów i eventów),
» praca z klientami (sprzedaż, informacja turystyczna, ustalanie planów i harmonogramów wydarzeń turystycznych).

 

Program kulturowy we Włoszech w 2021 roku

W trakcie pobytu we Włoszech, grupy naszych uczestników nie tylko odbywały swoje praktyki w regionie Wenecji Euganejskiej, ale korzystały także z szeregu atrakcji wpisujących się w program kulturowy, którego poszczególne elementy wykraczały swoim zasięgiem geograficznym poza samo miejsce pobytu. Wśród odwiedzanych miejsc będących najważniejszymi punktami włoskiej mapy – tak z kulturowego, jak i religijnego punktu widzenia czasów współczesnych i starożytnych, znalazły się: 2 spośród największych i najważniejszych miast Włoch – Wenecja oraz Werona, Jezioro Garda, państwo-miasto San Marino, kojarząca się z akademickim życiem Padwa, a także Wzgórza Euganejskie i położone na ich zboczach klimatyczne miasteczka i wioski.

1. Wenecja – a w zasadzie jej współczesna, owładnięta turystami wersja, która wyrosła na podbudowie historycznej Republiki Weneckiej. Przez wieki miała ona olbrzymi wpływ na rozwój europejskiej kultury, nauki czy przemysłu, a w szczycie swojego rozkwitu była uważana za najważniejszą potęgę handlową i morską świata. Jej historia nie pozostała bez znaczenia, wpływając na obecny kształt miasta, korzenie jej mieszkańców, tradycyjnie wykonywane prace, a także architekturę i sztukę, obecną w każdym zakamarku. W towarzystwie przewodników, uczestnicy projektu mieli okazję odwiedzić Plac, Bazylikę i Dzwonnicę Św. Marka, Pałac Dożów, most Rialto, a także dziesiątki wąskich i klimatycznych ulic, uliczek i kanałów. Nie zabrakło też czasu na zrobienie pamiątkowych zdjęć z weneckimi gondolierami oraz samodzielne eksplorowanie miasta w poszukiwaniu najpiękniejszych widoków.

2. Werona – jedno z najważniejszych miast Włoch północnych, posiadające ponad 2000-letnią historię, docenione poprzez wpisanie na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Wśród najważniejszych miejsc odwiedzonych przez naszych uczniów znalazły się: Wzgórze Św. Piotra, Zamek Castelveccio, dom, balkon i rzeźba Julii, Arena di Verona i Piazza Bra czy Piazza delle Erbe. Uczestnicy mieli okazję wybrać się we wspaniałą podróż szlakiem Romea i Julii oraz najważniejszych punktów miasta w towarzystwie lokalnego przewodnika, który pomógł młodzieży poznać historię tego miejsca, wszechobecną kulturę i sztukę, a także zwyczaje i codzienne życie jego mieszkańców.

3. Jezioro Garda – będąc w Weronie, aż żal byłoby nie odwiedzić największego i najbardziej malowniczego jeziora Włoch, czyli Lago di Garda. Nasi uczniowie mieli okazję poznać to ciekawe z geograficznego, biologicznego i czysto turystycznego punktu widzenia miejsce, odwiedzając jedno z miast leżących na południowym brzegu Jeziora, a mianowicie Sirmione. Oprócz podziwiania pięknych widoków, młodzież miała okazję także zapoznać się z pozostałościami rzymskich i średniowiecznych budowli, przechadzając się po doskonale zachowanym Zamku Scaligerich.

4. San Marino – jedno z najmniejszych państw świata, 3. najmniejsze w Europie, stanowiące enklawę na obszarze Włoch, doskonale wpisując się w ich kulturę. W czasie wizyty w tym miejscu, nasi uczniowie mieli okazję zobaczyć bardzo dobrze zachowane średniowieczne domy, place i fortyfikacje, a także podziwiać przepiękne widoki rozciągające się z położonego na szczycie Monte Titano (739 m n.p.m.) zamku.

5. Padwa – to miejsce, które w szerszej (także polskiej) świadomości, jest kojarzone z postacią św. Antoniego. Uczestnicy mogli w Padwie spotkać dobrze zachowaną architekturę średniowieczną (Palazzo della Ragione, Piazza delle Erbe, Uniwersytet w Padwie) i renesansową (Piazza del Duomo), zarówno świecką jak i kościelną, a także poczuć typową dla miasta atmosferę, bowiem jest ono również ważnym ośrodkiem akademickim z dużą ilością wydarzeń kulturalnych i możliwości oferowanych młodym ludziom.

6. Wzgórza Euganejskie, w tym leżące na ich terenie:
» Regionalny Park Wzgórz Euganejskich (Parco Regionale dei Colli Euganei) – obejmujący wulkaniczne wzgórza o wysokości 300-600 m n.p.m. na południowy-zachód od Padwy. Te malownicze tereny są od wieków miejscem intensywnej uprawy winorośli ze względu na bardzo żyzne gleby. W skład parku wchodzą zarówno lasy, łąki, jak i tereny uprawne, przez które poprowadzono sieć szlaków pieszych i rowerowych;
» Arquà Petrarca – to niewielkie miasteczko w północno-wschodnich Włoszech, położone w południowej części Parku. Osadnictwo w rejonach miasta sięga czasów prehistorycznych, a w czasach starożytnych znajdowała się tu jedna z rzymskich kolonii. W średniowieczu na wzgórzu wybudowany został zamek, a także rozpoczęto budowę kościoła, które wraz z charakterystyczną, utrzymaną w spójnej wizji architekturą, stanowią najbardziej rozpoznawalne symbole miasteczka. Zajmuje ono czubek wzgórza dzięki czemu rozciąga się z niego przepiękny widok, przypominający momentami włoską Toskanię.

 

Więcej na temat naszych praktyk we Włoszech w 2021 roku…

Zobacz też: