Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2, os. Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków
+12 644-73-94

Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa to praca w międzynarodowym środowisku. Zajmuje się planowaniem, organizowaniem, oferowaniem oraz koordynowaniem i wykonywaniem usług w obiektach hotelowych.
Przygotowuje rezerwacje i ustala szczegóły dotyczące zakresu zamówionych usług, sposobu ich świadczenia oraz preferowanej formy zapłaty.
Ma za zadanie przyjmowanie gości do obiektów hotelowych oraz wykwaterowywanie z obiektów. Zajmuje się rozliczaniem kosztów pobytu gości oraz przyjmowaniem należności.
Zajmuje się również organizowaniem oraz oferowaniem usług o charakterze konferencyjnym, turystycznym, rekreacyjno-sportowym oraz Wellness i SPA, a także realizuje imprezy okolicznościowe.
Do obowiązków technika hotelarstwa należy także: prowadzenie korespondencji z odbiorcami usług hotelowych oraz obsługa sprzętu biurowego. Obsługuje programy komputerowe używane w hotelarstwie. Zajmuje się także promocją usług z wykorzystaniem różnych form reklamy, sprzedaży, promocji sprzedaży oraz technik z zakresu public relations.
Prowadzi dokumentację eksploatacyjną obiektu hotelarskiego, oblicza i interpretuje wskaźniki wykorzystania bazy hotelowej oraz wskaźniki sprzedaży i opłacalności prowadzonej działalności. Utrzymuje czystość i porządek w obiekcie hotelarskim. Przygotowuje i podaje śniadania.
Możesz pracować w:

  • hotelach i pensjonatach,
  • uzdrowiskach, ośrodkach wypoczynkowych a także na promach, statkach.

W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikacje zawodowe udokumentowane certyfikatami:

  • HGT3 – obsługa gości w obiekcie świadczące usługi hotelarskie
  • HG6 – planowanie i realizacja usług w recepcji

a po ukończeniu szkoły dyplom zawodowy w zawodzie technik hotelarstwa.
Absolwent po zdobyciu świadectwa maturalnego jest przygotowany do podjęcia studiów na uczelniach wyższych.

Twoja praca nie musi być nudna.