Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2, os. Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków
+12 644-73-94

Opinie absolwentów

Kiedy po ukończeniu gimnazjum był moment, aby wybrać szkołę średnią, powiedziałam sobie, że na pewno musi być to technikum. I tak się stało! W 2012 roku zostałam uczennicą Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie. Szkoła ta daje możliwości rozwijania swoich pasji, zainteresowań, pogłębiania wiedzy, a lata spędzone w murach tej szkoły to najlepsze lata!. Miałam możliwość wzięcia udziału w wielu konkursach i odnosiłam wiele sukcesów, (1. miejsce w Małopolsce w kategorii drużynowej i 4. w kategorii indywidualnej w Konkursie Wiedzy z Rachunkowości i Finansów Jednostek Gospodarczych organizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz 2. miejsce w konkursie na rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim). Byłam założycielką i liderką zespołu tanecznego Cheerleaders Sweet Hearts. Angażowałam się w życie społeczne klasy i szkoły. Nauczyciele oraz pracownicy administracji pracujący w tej szkole to bardzo życzliwi, serdeczni, chętni do pomocy ludzie. Dzięki ich wsparciu i przekazanej przez nich wiedzy, zdałam egzaminy zawodowe z wynikiem 100% i maturę, która pozwoliła mi podjąć dalszą naukę. Ukończyłam kurs kwalifikacji zawodowych organizowany przez ZSE Nr 2 i zdobyłam tytuł technika rachunkowości (5 lat technikum – 2 zawody!). Pozwoliło mi to na ukończenie kursu drugiego stopnia na samodzielną księgową w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. W 2019 roku obroniłam tytuł licencjata na kierunku Rachunkowość i Controlling na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Brałam udział w wielu szkoleniach i konferencjach naukowych organizowanych przez UEK. Obecnie nadal studiuję dziennie na tej uczelni na drugim stopniu i przygotowuję się do obrony magistra ze specjalności Rachunkowość według MSR/MSSF. Oprócz nauki, pracuję w Biurze Rachunkowym Auditplus Solutions Sp. z o.o. jako księgowa. Mogę śmiało powiedzieć, że społeczność tej szkoły tworzy rodzinę, a bardzo dobrze wykształcone grono pedagogiczne i miła atmosfera to gwarancja wielu sukcesów w życiu!

Katarzyna Wojnar – technik ekonomista, technik rachunkowości
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – kierunek Rachunkowość i Controlling
Księgowa w Biurze Rachunkowym Auditplus Solutions Sp. z o.o.

 

 

Ukończyłem szkołę w czerwcu 2014 roku w zawodzie technik ekonomista. Kwalifikacje zdobyte w trakcie nauki pozwoliły mi już w lipcu tego samego roku podjąć pracę. W lipcu 2019 roku uzyskałem tytuł magistra, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Rok później zdałem egzamin SKwP III stopnia dla głównych księgowych. Ukończyłem również studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych: rachunkowość i controlling ACCA oraz w trakcie postępowania kwalifikacyjnego dla biegłych rewidentów. Ponadto prowadzę szkolenia z zakresu podatków, prawa bilansowego oraz sprawozdawczości finansowej.
W trakcie mojej edukacji w „Ekonomiku” nauczyciele zaszczepili we mnie chęć nieustannego rozwijania się. W planach jest doktorat z ekonomii 😉 Niektóre moje publikacje można już znaleźć tu i ówdzie 😉
Kadra nauczycieli jest na bardzo wysokim poziomie. Ponadto zawsze są wyrozumiali i pomocni. Dodatkowo szkoła oferuje wiele różnych form aktywności. Polecam włączyć się w działalność Spółdzielni Uczniowskiej „Rockefeller”. Osobiście miałem okazję już w trakcie nauki w technikum prowadzić ewidencję księgową tej działalności, co z pewnością pomogło mi bardzo szybko odnaleźć się na rynku, a także przekonać się, że to co nauczyciele „Ekonomika” mówili na zajęciach w praktyce jest jeszcze prostsze! Szkoła doskonale przygotowuje do egzaminu zawodowego oraz egzaminu maturalnego. Gorąco polecam wszystkim niezdecydowanym osobom! Wybór tej szkoły to strzał w 10-tkę.

Paweł Łojek – technik ekonomista
Właściciel własnej działalności: Paweł Łojek Biuro Rachunkowe
Główny Księgowy z certyfikatem III stopnia wydanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Audytor wewnętrzny w biurze rachunkowym
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Rachunkowość i controlling, a także Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie na kierunku Finanse i rachunkowość

 

 

Rozpoczęcie edukacji w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie było moim pierwszym i jedynym wyborem. Był to niewątpliwie intensywny i pracowity czas, bowiem od zawsze byłam zaangażowana w życie szkoły i poza nią. To miejsce to przede wszystkim przestrzeń do realizowania swoich celów i marzeń. Moja czteroletnia przygoda rozpoczęła się niewinnie od przeciętnych ocen i szkolnych konkursów, które zwykle kończyły się zajęciem ostatniego miejsca. Dzięki takim sytuacjom i wsparciu nauczycieli wspinałam się po kolejnych szczeblach drabiny sukcesu. W tym momencie mogę pochwalić się działalnością w Samorządzie Uczniowskim i bluzami szkolnymi, akcjami charytatywnymi, które sprawiły, że całą społecznością szkolną potrafiliśmy zrealizować szczytny cel. Jako założycielka Klubu Dyskusyjnego Demostenes, uświadomiłam sobie jak istotna jest umiejętność dialogu w obecnych czasach. Konkurs z Prawa Pracy, którego byłam finalistką pozwolił mi świadomie podjąć zatrudnienie. Szkolenia, warsztaty, wykłady umożliwiły mi zdobycie praktycznej wiedzy, a także sieć wartościowych kontaktów. Jestem również absolwentką profilu Technik Ekonomista, a szkołę ukończyłam uzyskując tytuł „Primus inter pares”. Aktualnie studiuję Zarządzanie Państwem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jestem Przewodniczącą Koła Naukowego Psychologii na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, asystentką społeczną Posłanki na Sejm RP Katarzyny Ueberhan oraz stażystką w fundacji Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego.
W życiu dostajemy tyle na ile się odważymy- Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie zdecydowanie nam to ułatwia.

Aleksandra Szczygieł – technik ekonomista
Studentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek Zarządzanie Państwem
Asystentka społeczna Posłanki na Sejm RP Katarzyny Ueberhan

 

 

Jako absolwentka rocznika 2019 mogę stwierdzić ze wybór Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 to najlepsza decyzja, jaką podjęłam. Na początku byłam zagubiona – nowi ludzie, nowe przedmioty, jednak z czasem wszystko się ułożyło. Największą korzyścią było odkrycie życiowego powołania- pokochałam rachunkowość całym sercem. Z pomocą wspaniałej wychowawczyni udało mi się dotrzeć do finału konkursu z rachunkowości i być w finale etapu wojewódzkiego. Było to dla mnie ogromnym osiągnięciem. Droga edukacyjna, jaką przeszłam była bardzo przyjemna, wręcz nie zauważyłam upływu 4 lat i ze smutkiem opuszczałam mury szkoły . Dodatkowo miałam możliwość uzyskania tytułu technika rachunkowości jeszcze w trakcie uczęszczania do szkoły na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym. I tak po 4 latach zdobyłam kwalifikacje w dwóch zawodach: techniku ekonomiście i techniku rachunkowości. Posiadanie drugiego tytułu technika otwarło mi także drogę do dalszego kształcenia np. poprzez kursy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Patronat tej instytucji nad moją klasą przybliżył mi jej działalność oraz zachęcił do ciągłego edukowania się. Dobrze też zdałam maturę. Równie ważny jest czas pozalekcyjny, który spędzałam z moim ukochanym zespołem wokalnym. Występy z zespołem w szkole, ale też podczas różnych krakowskich wydarzeń kulturalnych sprawiły mi wiele radości, ale także dodały odwagi i pewności siebie. Myślę że każdy znajdzie tu wspaniałą atmosferę oraz idealną ścieżkę kariery. Nie zabraknie na pewno możliwości rozwoju poprzez aktywne uczestniczenie w życiu szkoły . Rzeczy, których się tam dowiedziałam i ludzi, których poznałam na zawsze pozostaną w moim sercu. Dodatkowo dzięki mojemu dobremu wykształceniu nie miałam żadnego problemu ze znalezieniem pracy. Z łatwością znalazłam ofertę odpowiadającą moim kompetencjom i od razu zostałam przyjęta. Byłam najmłodsza w firmie i zupełnie mi to nie przeszkadzało. Wiedziałam, że jestem dobrze przygotowana. Praca w księgowości przybliżyła mi praktyczne aspekty tego zawodu i utwierdziła, że jest to coś co chcę robić w życiu. Bez problemu udało mi się połączyć przyswajanie wiedzy zarówno z przedmiotów podstawowych jak i zawodowych z dużym zaangażowaniem w pozaszkolne aktywności.
Serdecznie polecam

Karolina Sroka – technik ekonomista, technik rachunkowości
Studentka Uniwersytetu Ekonomicznego na kierunku: Administracja

 

 

Mogę z czystym sumieniem polecić tę szkołę każdemu uczniowi. Nauczyciele uczą z pełnym zaangażowaniem i dbają o rozwój indywidualny swoich uczniów. Zachęcają ich do udziału w różnych konkursach, olimpiadach, a także proponują działalność w wielu kołach zainteresowań. Najcenniejsze jest jednak to, że nauczyciele kładą nacisk na nabywanie umiejętności praktycznych i przydatnych w przyszłej pracy. Oprócz tego szkoła ta potrafi ukształtować ucznia jako człowieka. Organizowanych jest bardzo dużo akcji charytatywnych i społecznych. Można też rozwijać swoje zainteresowania chodząc wspólnie do teatru, opery czy filharmonii. Szkoła gwarantuje rozwój w każdej dziedzinie. Według mnie największe zalety ZSE nr 2 to: cudowna atmosfera oraz świetne przygotowanie do egzaminów zawodowych i matury.

Sylwia Pawluk – technik ekonomista, technik rachunkowości
Studentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – kierunek Gospodarka przestrzenna

 

 

Wybór szkoły średniej był ciężką decyzją. To nie tylko lata przygotowujące do matury, ale także czas na rozwój zawodowy i poznanie samego siebie. Wybór Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie pozwolił mi spędzić 4 niesamowite lata w moim życiu. Szkoła bardzo szybko pomogła mi się zaaklimatyzować i odnaleźć nowe zainteresowania, organizując wiele wyjść kulturalnych jak i zawodoznawczych. Widząc zaangażowanie moich kolegów i koleżanek, którzy zdobywali coraz wyższe osiągnięcia sam czułem zastrzyk pozytywnej energii. Oprócz świetnego przygotowania do egzaminów zawodowych, szkoła umożliwiła mi rozwinięcie umiejętności miękkich poprzez działalność w kole promocji szkoły. Działałem tam przez 4 lata, ucząc się swobodnej wymowy, co przełożyło się na świetne wyniki z matur ustnych. Ponadto, świetna praca nauczycieli przedmiotów ogólnych, jak i wsparcie kolegów pozwoliło mi podjąć studia dzienne na Uniwersytecie Ekonomicznym na kierunku Administracji. Po zdaniu matury, szkoła wciąż wspierała moją edukację dając mi możliwość ukończenia darmowego kursu kwalifikacyjnego, dzięki któremu miałem możliwość zdania trzeciego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskania tytułu technika rachunkowości. Dzięki pewności siebie jaką otrzymałem od wychowawcy, umiejętnościom nabytym dzięki nauczycielom przedmiotów zawodowych oraz doskonaleniu znajomości języków obcych w ZSE nr 2, jestem gotów założyć własną działalność po zdobyciu wyższego wykształcenia. Po 4 latach, nie wybrałbym żadnej innej szkoły!

Rafał Lehmann – technik ekonomista, technik rachunkowości
Student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – kierunek: Administracja

 

 

Szkoła godna polecenia. Nauczyciele bardzo mili i pomocni, bardzo dobrze przekazują swoją wiedzę. Nie samą nauką żyje człowiek, pedagodzy również przekazują odpowiednie wartości jakimi kierować się w życiu. W szkole panuje przyjacielska atmosfera. Można liczyć na indywidualne podejście ze strony uczących. Organizowanych jest wiele kursów, na których można zdobywać dodatkowe doświadczenie. Jest też wiele możliwości relaksu, m.in. na wycieczkach organizowanych kilka razy w roku. Jeśli miałbym jeszcze raz wybrać szkołę wybrałbym ZSE nr 2. Daję 10/10 i zawsze będę wspominał okres mojej edukacji w tej szkole bardzo pozytywnie.

Grzegorz Figiel – technik ekonomista
Student Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości – kierunek: Zarządzanie

 

 

Rozpoczęcie edukacji w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie było moją świetną decyzją. Ukończyłam szkołę w zawodzie technik logistyk w 2014 r. Zawsze angażowałam się w życie szkoły: przez 4 lata byłam przewodniczącą klasy i przewodniczącą Samorządu Szkolnego. Pełniona przeze mnie funkcja nauczyła mnie odpowiedzialności, dzięki niej odkryłam w sobie zdolności organizacyjne i przywódcze. Brałam udział w promocji szkoły, uczestniczyłam w wymianie międzynarodowej (podszkalając swój język angielski), śpiewałam w szkolnym chórze, prowadziłam wiele imprez szkolnych, angażowałam się w akcje charytatywne, organizowałam Bal Studniówkowy 2014. Szkoła daje wiele możliwości rozwoju uczniów. Organizowane są różne zajęcia pozalekcyjne oraz konkursy pozwalające wykazać się uczniom (ja na przykład zajęłam 2. miejsce w konkursie na rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim). Lata spędzone w tej szkole były przełomowym okresem w moim życiu, bowiem szkoła przygotowała mnie fantastycznie do egzaminu zawodowego, który zdałam na 100%. Swój wynik zawdzięczam nauczycielom, którzy przekazali mi wiedzę (między innymi z zakresu transportu i spedycji, systemów logistycznych, gospodarki elektronicznej oraz planowania logistycznego). Ponadto jestem bardzo zadowolona z przygotowania do matury, która była przepustką na studia. Nauczyciele uczący w tym miejscu zawsze są chętni do pomocy i otwarci na potrzeby uczniów. Jestem przekona, że w żadnej innej szkole nie ma tak wspaniałej atmosfery i tak cudownych ludzi. ZSE Nr 2 to nie tylko szkoła, to miejsce, które śmiało mogę nazywać domem. Zachęcam wszystkich do podjęcia nauki w tej placówce. Ja nie żałuję wyboru! Zaraz po skończeniu szkoły otrzymałam pracę jako Asystent Spedytora Międzynarodowego i Krajowego w Eurogate Logistics Sp. z o.o. Obecnie studiuję Rachunkowość i Finanse w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości oraz pełnię tam funkcję starosty.

Justyna Broś – technik logistyk
studentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości na kierunku Rachunkowość i Finanse
Specjalista ds. eksportu w Dziale Logistyki firmy „FARO”

 

 

Moja przygoda z tą szkołą zaczęła się nieoczekiwanie, lecz w skutkach bardzo przyjemnie. Początkowo zapisałam się do innej szkoły, lecz nie utworzyła się w
niej ani jedna klasa. Znalazłam się tutaj. Nie żałuję! Szkołę skończyłam w maju 2014r. i jestem z niej zadowolona. Przez trzy lata pracowałam w Spółdzielni Uczniowskiej Rockefeller, w której poznałam wiele sympatycznych ludzi. Brałam udział w targach szkolnych, aby móc przybliżyć młodszym kolegom i koleżankom ofertę naszej szkoły. Zdobyłam zawód Technika Ekonomisty bez problemu. Między czerwcem a październikiem odbyłam staż w Urzędzie Skarbowym Kraków-Nowa Huta. Obecnie uczę się w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości. Kierunek jaki wybrałam to Rachunkowość i Finanse.

Aleksandra Kosek – technik ekonomista
Studentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości – kierunek Rachunkowość i Finanse
Asystentka Doradcy Klienta Korporacyjnego ING Banku Śląskiego
Asystentka Dyrektora Regionalnego ING Banku Śląskiego S.A.

 

 

Moja przygoda ze szkołą zaczęła się w 2004 roku. Dokumenty po gimnazjum oprócz ZSE nr 2 złożyłam jeszcze do jednej szkoły – i dostałam się do obu. Wybrałam jednak ZSE nr 2, ze względu na lepszy dojazd do szkoły. Wybór szkoły zbiegł się z chorobą, na którą zachorowałam w tym czasie, skutkującą niedosłuchem. Mimo postępującej choroby skończyłam szkołę, jako jeden z najlepszych uczniów tej szkoły. Zawdzięczam to przede wszystkim wspaniałej opiece szkoły nad tokiem mojej edukacji. Szkoła zachęciła mnie do nauki, poprzez zaangażowanie zarówno kadry kierowniczej, jak i kadry nauczycielskiej. Dostosowano mi tok nauczania do moich potrzeb oraz formy egzaminów: zawodowego i maturalnego. Wszystkie egzaminy zdałam bardzo dobrze. Szkoła stała się przede wszystkim moim przyjacielem, który dodawał mi siły w najbardziej trudnym okresie mojego życia. Ukształtowała moją osobowość i mocny charakter. Po szkole wybrałam się na studia, które ukończyłam w 2013 r. ze stopniem naukowym magistra i które kontynuuję w ciągu dalszym na doktoracie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pragnę dodać, że w maju 2014 r. w wyniku operacji odzyskałam słuch na prawe ucho.

Mgr Monika Trętko – technik ekonomista
studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Zarządzania

 

 

Jako świeżo upieczony absolwent (2009-2014), wiem doskonale, jak dzisiaj wygląda nauka w EKONOMIKU. Przede wszystkim uczyłem się tego, co w pracy jest najważniejsze. Tego na co pracodawcy kładą szczególny nacisk. Wiedza zdobyta w szkole pozwala mi na bezproblemowe studiowanie kierunku ekonomicznego i jednoczesną pracę w zawodzie. Nie tylko nauka w szkole wiele mi pomogła. Przez 3 lata byłem prezesem Spółdzielni Uczniowskiej Rockefeller, gdzie nauczyłem się ważnych rzeczy, które dziś pomagają mi spełniać się w zawodzie: współpraca, rzetelność i upór w dążeniu do celu to podstawa osiągnięcia sukcesu.

Krzysztof Starzyk – technik ekonomista
niezależny doradca finansowy w firmie Phinance S.A.
student Wyższej Szkoły Ubezpieczeń na kierunku Finanse i Rachunkowość

 

 

Moja przygoda z ekonomią zaczęła się właśnie w Ekonomiku Nr 2. Ta szkoła stała się też moim domem – atmosfera, jaka w niej panuje jest prawdziwie rodzinna. Nauczyciele są wyrozumiali i świetnie przygotowują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – zdałam egzamin na 100%! Praktyki, konkursy, w których warto brać udział, mogą Wam pomóc w przyszłej karierze zawodowej – tak jak pomogły mi. Będąc dopiero na pierwszym roku studiów już pracuję jako księgowa w Biurze Rachunkowym. Zachęcam do pracy w sklepiku szkolnym „Rockefeller”. Nauczycie się odpowiedzialności i wykorzystacie teorię w praktyce. Moja cudowna klasa prowadziła sklepik. Nauczyliśmy się pewności siebie i przy okazji świetnie się bawiliśmy. Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 to strzał w dziesiątkę! Jeśli tylko chcesz – osiągniesz naprawdę dużo! Na koniec – duże podziękowania dla Wszystkich Nauczycieli tej szkoły! Jesteście Wielcy!

Klaudia Czekaj – technik ekonomista
Studentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości – specjalność Finanse przedsiębiorstw
Asystent ds. administracji w firmie Autopunkt sp. z o.o.

 

 

Początkowo nie była to szkoła mojego pierwszego wyboru, ale z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że nie żałuję ani jednego dnia spędzonego w jej murach. Stwarza ona idealne warunki do przyswajania wiedzy. Uczniowie mają okazję uczestniczyć w różnego rodzaju konkursach i projektach, co sprawia, że poszerzają swoje zainteresowania oraz umiejętności dotyczące ich zawodu. Języki obce również nie są problemem. Wymiany zagraniczne i kontakt z obcokrajowcami sprawiają, że można się ich nauczyć łatwo i przyjemnie. Nauczyciele bardzo dobrze przygotowali mnie do matury i egzaminu zawodowego. W rezultacie stres był niewielki, a wyniki zadowalające. Teraz podjęłam dalszą naukę na Uniwersytecie Ekonomicznym. Umiejętności nabyte w technikum pomogły mi na łatwiejsze rozpoczęcie studiów, gdyż studenci po liceum nie posiadali takiej wiedzy ekonomicznej jak ja. Dzięki tej szkole wypracowałam u siebie bardzo ważne cechy tj. systematyczność, dokładność czy pewność siebie. Organizowane wycieczki w cudownej atmosferze również urozmaiciły spędzone razem chwile. Polecam wszystkim Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 i dziękuję wszystkim tym, którzy sprawili, że te 4 lata były dla mnie czymś wyjątkowym.

Renata Zychal – technik ekonomista
studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Rachunkowość i Controling

 

 

Ekonomik to dobry wybór! Zawsze planowałam podjęcie nauki w liceum, ale po namowach wielu znajomych i rodziny postanowiłam złożyć papiery do technikum ekonomicznego do klasy w zawodzie technik ekonomista. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć ze nie żałuje swojej decyzji. Zachęcające wydało mi się także doświadczenie, jakie mogłam nabyć w czasie nauki. Praktyki zawodowe w różnych instytucjach państwowych są doceniane przez pracodawców. Dzięki uczestniczeniu w wielu organizowanych przez szkołę wydarzeniach, jak np. konkurs na rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim, kurs e-learningowy SIGG, platforma językowa on-line SuperMemo i kilka innych moje CV stało się bogate i interesujące. Praca w Spółdzielni Uczniowskiej Rockefeller pozwoliła mi poznać podstawy funkcjonowania małego przedsiębiorstwa, nauczyłam się obsługi kasy fiskalnej, co było dużym atutem przy poszukiwaniu pracy. W świetnej atmosferze wśród rówieśników i
nauczycieli swobodnie mogłam wykorzystać swoją wiedzę przyswajaną na lekcjach w praktyce. Ukończyłam szkołę w 2014r. Obecnie jestem studentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na nowo otwartym kierunku Marketing i Komunikacja Rynkowa, gdzie radzę sobie bez większych problemów. Dodatkowo pracuję w sklepie, gdzie głównym wymaganiem była umiejętność wystawiania dokumentów kasowych, obsługa programów rozrachunkowych oraz znajomość języka angielskiego.

Aleksandra Cichoń – technik ekonomista
studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – kierunek Marketing i Komunikacja Rynkowa
Team leader działu Help Desk w Polskich Szkołach Internetowych Libratus

 

 

Jestem tegoroczną absolwentką Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie. Nie żałuję, że wybrałam tę szkołę, bo to były najwspanialsze 4 lata, do których z przyjemnością bym wróciła. A wszystko to dzięki wspaniałej atmosferze oraz zaangażowaniu wielu nauczycieli w nasz rozwój. W szkole odbyłam praktyki zawodowe, uczestniczyłam w kursie e-learningowym SIGG oraz w projekcie Super Memo. Przez okres 3 lat byłam zaangażowana w prowadzenie sklepiku szkolnego „Rockefeller”, gdzie nauczyłam się pracy zespołowej a zarazem odpowiedzialności i sumienności w wykonywaniu obowiązków.
Jednak Ekonomik to nie tylko nauka, ale również zabawa i rekreacja – między innymi: organizowane były wycieczki, wyjścia do teatru i kina.
Obecnie jestem studentką Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie na kierunku Rachunkowość i Finanse.

Marlena Kofin – technik ekonomista
studentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości na kierunku Rachunkowość i Finanse
pracownik biurowy w firmie TWW sp. z o.o.

 

 

Bardzo dobrze wspominam 4 lata spędzone w „Ekonomiku”. Poznałam wiele interesujących osób, wielu nauczycieli z pasją, którzy swoim zaangażowaniem zachęcali nas do nauki. Dzięki wycieczkom edukacyjnym jeszcze lepiej poznaliśmy siebie nawzajem. Jestem technikiem ekonomistą, ale obecnie rozwijam swoje zainteresowania studiując na AWF-ie „Turystykę i Rekreację”.

Anna Dąbrowska – technik ekonomista
studentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku Turystyka i Rekreacja

 

 

Jestem absolwentem Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie. Edukację skończyłem w roku 2014 uzyskując tytuł technika ekonomisty. Przez okres pobytu w szkole, zaznajomiłem się z terminologią ekonomiczną oraz opanowałem podstawy prawa i rachunkowości. Polecam zaangażowanie w sprawy sklepiku szkolnego „Rockefeller”, gdzie można nauczyć się prowadzenia działalności handlowej. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z edukacji w tej szkole, dzięki niej wpadłem na pomysł założenia własnej działalności gospodarczej. Z racji tego, że czynnie uczestniczyłem w życiu Spółdzielni Uczniowskiej „Rockefeller”, teraz mam już pewne doświadczenie co do zarządzania firmą.

Damian Odzimkowski – technik ekonomista
właściciel firmy handlowej „Bryś”

 

 

W życiu zawodowym są i wzloty i upadki. Jeszcze na początku stycznia tego roku pracowałam w Żabce jako kasjerka, a od kwietnia pracuję w biurze rachunkowym, gdzie zajmuję się kadrami i administracją dla włoskich firm transportowych.
Jestem absolwentką kierunku Technik Logistyk i chwalę sobie ten kierunek. Ukończyłam szkołę w 2012 roku. Rozwijam swoją wiedzę z dziedziny logistyki. Bardzo chwalę sobie moją szkołę – lubiłam tam chodzić.

Patrycja Łyczak – technik logistyk
Specjalista ds. kadr i administracji w Biurze Rachunkowym Idea

 

 

 

Jako absolwentka Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie gorąco polecam wszystkim zainteresowanym edukację w Naszej Szkole. Lata spędzone tutaj pozwoliły mi zdobyć odpowiednią wiedzę i doświadczenie (działalność w Spółdzielni Uczniowskiej Rockefeller, różnego rodzaju praktyki: ING Bank Śląski S.A., Makro Cash & Carry Polska S.A., T.U. Allianz), które stanowiły podwaliny do wykonywanego przeze mnie od 6 lat zawodu na stanowiskach doradcy klienta w ING w segmencie: detalicznym, Small Business oraz klienta korporacyjnego.
Zawsze będę mile wspominać ten wyjątkowy czas spędzony z nietuzinkowymi ludźmi…

Katarzyna Micuda – technik ekonomista
Doradca Klienta Korporacyjnego w ING Banku Śląskim S.A.

 

 

Z perspektywy minionych lat, jako absolwentka Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2, mogę dziś szczerze powiedzieć, że wybór tej szkoły jako szkoły średniej był strzałem w dziesiątkę!
Szkoła ta uczy praktycznych i konkretnych umiejętności, ponadto daje szansę na odnalezienie się na rynku pracy. Wiedza zdobyta z przedmiotów ekonomicznych zaowocowała zarówno na studiach, jak i w życiu zawodowym.
Przyjazna atmosfera, życzliwość, a przede wszystkim zaangażowanie nauczycieli sprawiły, że często wracam myślami do lat spędzonych w Ekonomiku.
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 to świetna inwestycja w przyszłość!!!

Karolina Marzec-Balinow
Wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału w Krakowie w zakresie etyki w rachunkowości i biznesie;
Pracownik działu finansowo-ekonomicznego w Przedsiębiorstwie Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o.

 

Bardzo gorąco polecam szkołę . Minęło dokładnie 23 lata od zakończenia mojej edukacji w ZSE Nr 2 (do dnia dzisiejszego posiadam tarczę szkoły). Z dużym sentymentem wspominam chwile spędzone w szkole. Przemiła i przyjazna atmosfera, życzliwi aczkolwiek wymagający nauczyciele. Po latach wiem, że przekazana wiedza bardzo mi pomogła w realizacji swojej dalszej edukacji jak i spełnieniu marzeń zawodowych. Dzisiaj mam przyjemność i zaszczyt pracować jako Główny księgowy w ZSE Nr 2. Z perspektywy czasu stwierdzam, ze mój wybór szkoły jako kontynuacji nauki a dzisiaj pracy był bardzo trafiony.

Małgorzata Romiszewska
Główny Księgowy w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Kraków „Wschód”;
Kierownik działu księgowości materiałowej i dochodów przedszkoli w Zespole Ekonomiki Oświaty

 

Rekomenduję ZSE nr 2 w Krakowie, do której uczęszczałem w latach 1993-1997 jako profesjonalną placówkę oświatową, która dąży do zmian w celu dostosowania oferowanych przez siebie usług dydaktycznych do zmieniających się uwarunkowań rynkowych. Wprowadza ona nowatorskie techniki i narzędzia nauki, ułatwiające jej absolwentom poruszanie się w późniejszym – zawodowym życiu. W czasie odbytej w Szkole nauki nabyłem umiejętności:
– elastyczności działania,
– kreatywności w rozwiązywaniu problemów,
– teoretyczne i praktyczne elementy wiedzy z zakresu szeroko rozumianej ekonomii i nauk pochodnych.

Sławomir Wesołowski
Kierownik Wsparcia Sprzedaży Aktywnej Orange Retail S.A.

 

Drodzy kreatywni i zagubieni, obecni i przyszli uczniowie ZSE nr 2 w Krakowie.
Minęło już dwadzieścia lat odkąd zdałam maturę i ukończyłam Liceum Ekonomiczne w tejże szkole. Jest mi niezmiernie miło, iż w perspektywie upływu czasu i doświadczeń, warunkowanych istotnymi zmianami społecznymi i gospodarczymi w naszej ojczyźnie, mogę Wam powiedzieć, iż okres spędzony w murach tej szkoły był zarówno ostatnim, beztroskim etapem dzieciństwa jak i pierwszym krokiem w podejmowania trudu i odpowiedzialności za swoją przyszłość.
Z ogromnym sentymentem i szacunkiem wspominam czas spędzony w szkole, życzliwych i zatroskanych nauczycieli, którzy potrafili przekazać wiedzę teoretyczną i praktyczną, ale też zainspirować i zachęcić do rozwijania pasji, która zadecydowała o moim przyszłym zawodzie. Dzięki wiedzy zdobytej w szkole ukończyłam ówczesną Akademię Ekonomiczną w Krakowie, a obecnie jestem pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i codziennie prowadząc zajęcia ze studentami spotykam absolwentów tejże szkoły. Ci młodzi ludzie znakomicie odnajdują się jako studenci, są bardzo ambitni, innowacyjni i znakomicie przygotowani w zakresie wiedzy ekonomicznej i ogólnej. Wykazują również skuteczne postawy przedsiębiorcze w poszukiwaniu pracy czy zakładaniu własnych firm. Niewątpliwie, pozytywne nastawienie do życia, elastyczność i pracowitość to pokłosie wysiłku, który zainwestowali we własną przyszłość na etapie szkoły średniej.
Obecnie, patrząc przez pryzmat swojej osoby, mogę szczerze powiedzieć, iż nauka w tej szkole daje rozległe perspektywy. Przede wszystkim efektywnie i skutecznie przygotowuje do pracy w zawodzie ekonomisty, umożliwia również kontynuowanie nauki na wyższej uczelni, czy tak jak w moim przypadku, rozwijania pasji naukowych.
Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam Wszystkich Zainteresowanych.

Dr Angelika Wodecka-Hyjek
Adiunkt w Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Zachęcam do rozpoczęcia edukacji w ZSE nr 2. Mam bardzo pozytywne wspomnienia związane z tą placówką. Dzięki niej zdobyłem szereg umiejętności niezbędnych w codziennej pracy (np. podstawy ekonomii, teoria zarządzania ludźmi). Codzienne zaangażowanie nauczycieli pomogło mi wypracować w sobie dwie bardzo ważne w dzisiejszym świecie cechy – otwartość oraz wiarę we własne możliwości.
Serdecznie polecam.

Andrzej Smaluch
Menadżer Makroregionu Herlitz Sp. z o.o.

„Nauczanie jest nie tylko pracą, jedną z najcięższych,
jest to przy tym sztuka wzniosła i twórcza,
bo ma za zadanie stworzenie człowieka pełnego,
doskonałego człowieka.”
Kornel Makuszyński

Poproszono mnie o napisanie wspomnień/opinii o szkole i nagle przypomniał mi się ten cytat. Nie pamiętam gdzie słyszałam. Zresztą nieważne. Postaram się, w kilku krótkich słowach odnieść do tych słów, jak również postaram się zarekomendować przyszłym uczniom świetną szkołę – NASZEGO EKONOMIKA 🙂
Wspomnienia ze szkolnej ławki są czasami tak samo niezapomniane jak te np. z wakacji. Zdjęcia całej klasy stojącej równo w trzech rzędach oglądane po latach sprawiają, że wspomnienia wracają same. Przypominamy sobie szkolnych kolegów i koleżanki, nauczycieli – tych najbardziej surowych (brrrr), uśmiechniętych i tych zawsze zamyślonych.
Przed wyborem EKONOMIKA zastanawiałam się czy to jest właśnie moje miejsce? Jak sobie w nim poradzę? Pojawiły się chwile zwątpienia a nawet chęć zmiany szkoły. Ja i moi koledzy mieliśmy w sobie mnóstwo energii i pragnienie szybkich „postępów edukacyjnych” 🙂 Choć nie wszystko w szkole pasowało do mojego ideału – teraz uśmiecham się na myśl o tym – zostałam w EKONOMIKU. Zostałam, bo widziałam, że są tu ludzie, których warto słuchać. Wybrałam właściwie. Było mi tu dobrze a nawet… coraz lepiej 🙂
Co ja dziś pamiętam z tamtych lat? Wspomnienia są różne, a po latach okazuje się, że czasami pamiętam bardzo dziwne rzeczy. Pamiętam twarze ludzi – bardzo konkretne twarze, migawki z pewnych wydarzeń, moje i moich kolegów emocje. Pamiętam też pierwszą jedynkę z matematyki, a także groźbę opuszczenia murów szkoły … hm w niezbyt chwalebny sposób. No cóż. Błędy młodości. To wszystko składa się na wspomnienie o EKONOMIKU. Nie w postaci filmu, a raczej – poczucia pewnej atmosfery. Poczucia, że ludzie, których spotkaliśmy na swojej drodze, naprawdę chcieli, a ci co jeszcze pozostali chcą dalej robić to, co robią. Nie skupili się tylko na przekazaniu nam wiedzy, ale … z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że „zasiali” w Nas, a na pewno we mnie poczucie solidności i obowiązkowości. Tego się trzymam w życiu codziennym, a przede wszystkim w pracy zawodowej.
W EKONOMIKU przeżyłam cztery bardzo dobre lata mojego życia. Bez problemu dostałam się na wymarzone studia, które łączę z pasją podróżowania – niestety, jako absolwentka EKONOMIKA nie wybrałam studiów ekonomicznych 🙂 Z racji pracy, jaką teraz wykonuję – koleżanka właśnie podpowiada, abym napisała, że trzęsę finansami szkół krakowskich w tym i EKONOMIKA 🙂 – z radością przekraczam jej progi i z dumą o niej opowiadam znajomym. Szkolne znajomości, przyjaźnie przetrwały i przetrwają na lata.
Do chwil spędzonych w murach szkoły zawsze powracam chętnie i z uśmiechem na twarzy 🙂 Tak jak moi współtworzący opinie o szkole, chcę przyszłym uczniom EKONOMIKA i ich rodzicom zarekomendować ją. Jeżeli się jeszcze zastanawiacie, to odpowiadam Wam, że nie warto dłużej się zastanawiać. Podjętej przez siebie decyzji nie będziecie żałować. Jestem o tym przekonana. Uwierzcie mi, wiem co piszę 🙂

Absolwentka EKONOMIKA, rocznik 1995, pseudonim klasowy „FAZA” – nie zastanawiajcie się dlaczego 🙂
A teraz podpiszę się jak przystało na absolwentkę Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie.
Agnieszka Paleczny
Inspektor w Wydziale Edukacji UMK