Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2, os. Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków
+12 644-73-94

Technik logistyk

Technik logistyk to zawód dla tych, którzy są kreatywni, odważni i przedsiębiorczy, nie boją się wyzwań, mają zdolności organizacyjne oraz potrafią planować.
Logistyk należy obecnie do najbardziej poszukiwanych i najwyżej cienionych zawodów na rynku pracy.
Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta, analizuje stan zakupów, obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.
W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikacje zawodowe udokumentowane certyfikatami:

  • SPL.01. Obsługa magazynów
  • SPL.04. Organizacja transportu

a po ukończeniu szkoły dyplom zawodowy w zawodzie technik logistyk.
Absolwent technikum w zawodzie technik logistyk może podjąć zatrudnienie zarówno w jednostkach miejskich usług infrastrukturalnych: komunikacja miejska, gospodarka odpadami, dystrybucja towarów jak i w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo-spedycyjnych i spedycyjnych. Najczęściej pracuje jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytor, przedstawiciel handlowy, magazynier, specjalista do spraw sprzedaży i prognozowania popytu – planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administrator taboru i organizator transportu.
Absolwent po zdobyciu świadectwa maturalnego jest przygotowany do podjęcia studiów na uczelniach wyższych.

Ciągle masz w głowie pytania: co? gdzie? jak? kiedy? – odpowiesz – znalazłeś receptę na sukces.