Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2, os. Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków
+12 644-73-94

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości

WSZiB

W 2005 roku podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie z siedzibą al. Kijowska 14.
Celem tego porozumienia jest poszerzenie edukacji ekonomicznej i informatycznej uczniów.
Młodzież uczestniczy w przedsięwzięciach kulturalno-naukowych uczelni, zapoznaje się z zasadami funkcjonowania szkoły wyższej, bierze udział w spotkaniach organizowanych przez Uczelnię z wybitnymi naukowcami z różnych dziedzin.
WSZiB w 2005 roku wyposażyła pracownię do rachunkowości w komputery oraz systematycznie przekazuje bibliotece szkolnej nowości wydawnictw naukowych, wspiera finansowo ważniejsze wydarzenia szkolne.
Rektor uczelni obejmuje honorowym patronatem ważne wydarzenia szkolne uczestnicząc w nich, a zwycięzcy konkursów okręgowych otrzymują indeks uprawniający do rozpoczęcia studiów na Uczelni. W każdym roku ok. 20 % absolwentów rozpoczyna studia dzienne lub zaoczne w WSZiB.

WSZiB

W roku szkolnym 2018/2019 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości objęła patronatem naukowo-dydaktycznym klasę 1TB na okres czterech lat. W następnych latach szkolnych do projektu zostaną włączone kolejne klasy pierwsze kształcące się w zawodzie technik ekonomista. Uczniowie klas patronackich będą uczestniczyć w zajęciach, dotyczących planowania i prowadzenia działalności w jednostkach gospodarczych oraz kształtowania kompetencji personalnych i społecznych, które poprowadzą pracownicy naukowi uczelni. Po zrealizowanym pełnym cyklu zajęć otrzymają certyfikaty wystawione przez WSZiB, potwierdzające udział w tym przedsięwzięciu.

WSZiB

Wydarzenia

Rok szkolny 2023/24

17.10.2023 uczniowie klas 1LA, 1LB oraz 1E wzięli udział w wykładzie inaugurującym początek patronatu w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości. „Cogito ergo sum” filozoficzno – psychologiczny wykład o myśleniu poprowadziła Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych dr Justyna Michniak-Szladerba. Po wykładzie uczniowie zwiedzili gmach uczelni. Pobyt w WSZiB zapoczątkował współpracę i udział naszych uczniów w wykładach i warsztatach prowadzonych przez kadrę dydaktyczną tej uczelni.

 

 

W dniu 27 października 2023 uczniowie klasy 3e objętej patronatem WSZiB wzięli udział w prelekcji pt. „Kompetencje współczesnego księgowego – czyli czego możesz się nauczyć, aby znaleźć ciekawą pracę?”. Zajęcia w formie wykładu oraz warsztatów z udziałem naszych „ekonomistów” poprowadził pan dr Piotr Ziarkowski. Dziękujemy za ciekawe spotkanie, ciekawostki z branży ekonomicznej i cenne wskazówki 🙂

 

23 listopada 2023 klasy 4E, 4L oraz 3L uczestniczyły w Targach Pracy organizowanych przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Podczas Targów uczniowie mieli okazję zapoznać się z kierunkami studiów jakie oferuje uczelnia. Na Targach byli obecni również pracodawcy oraz instytucje zajmujące się rynkiem pracy na terenie Krakowa. Uczestnicy mogli uzyskać informacje m.in. o warunkach zatrudnienia, wymaganiach, możliwości odbycia staży.
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości przygotowała wykłady dla uczestników, w których udział wzięli nasi uczniowie. Tematy wykładów przedstawiały się następująco:

 • Spersonalizowane CV kluczem do kariery. CV – bez tajemnic.
 • Współpraca w zespole – jak prowadzić skuteczna komunikację?
 • Nie mam czasu na nic. Warsztat z zarządzania sobą w czasie.
 • Rozmowa Kwalifikacyjna bez ściemy – jak dobrze wypaść na rozmowie o pracę?
Należy podkreślić, że organizacja wydarzenia stała na bardzo wysokim poziomie. Uczestnicy, w tym uczniowie naszej Szkoły, pozytywnie oceniali przebieg Targów. Miejmy nadzieję, że wiedza tam zdobyta pomoże im w wejściu na rynek pracy.

 

 

W dniu 1 grudnia 2023 gościem w naszej szkole była p. Agnieszka Cepielik, która poprowadziła prelekcję dla uczniów klas 2e i 2l. Zajęcia pt. „Cztery typy osobowości wg Hipokratesa – którym typem osobowości jesteś”. Podczas prezentacji scharakteryzowane zostały typy osobowości wg Hipokratesa oraz predyspozycje zawodowe każdego z nich. Drugoklasiści zgłębili tajniki komunikacji interpersonalnej i społecznej. Nabywając takie kompetencje bardziej świadomie prowadzimy relacje i rozmowy w zależności, miejsca, sytuacji i środowiska w którym przebywamy 🙂

 

 

W piątek 12.01.2024 klasy 2E, 2L i 3E udały się na wykład do Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Aby umocnić współpracę, WSZiB stale zaprasza klasy objęte patronatem na warsztaty w znakomitej różnorodności tematycznej. Tym razem uczniowie mogli zgłębić tajniki „Cogito ergo sum”. Jak zawsze wykładowcy nie zawiedli, warsztaty były bardzo interesujące.

 

 

7 marca 2024 młodzież z naszej szkoły uczestniczyła w wykładach organizowanych w ramach Dnia Otwartego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Oferta wykładów była różnorodna i każdy z uczestników odnalazł tematykę, która była dla niego interesująca. Nasi uczniowie mogli dowiedzieć m.in. o przewidywanych zmianach na rynku pracy spowodowanych rozwojem AI, problemach jakie niesie ze sobą nadmierne korzystanie z telefonów komórkowych czy też o rozwoju własnej kreatywności. Z opinii uczniów klas piątych (5e, 5r, 5l) i również obecnych czwartych (4e, 4l) spotkania były interesujące i warte udziału. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i z pewnością pojawimy się w przyszłym roku!

 

Rok szkolny 2022/23

W dniu 21 października 2022 uczniowie klas ekonomicznych zaproszeni zostali na prelekcję i warsztaty do Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości na ul. Kijowskiej w Krakowie. Klasy 4TA i 3E objęte są patronatem w/w uczelni. Prelekcję poprowadził pan Prorektor WSZiB,  K. Roszczynialski. Tematem spotkania była prezentacja oferty kształcenia na uczelni oraz zajęcia warsztatowe pt. „Twój wewnętrzny kompas” przepisem na sukces zawodowy. Jak zacząć? wykorzystaj aktywne metody poszukiwania pracy”. Warsztaty poprowadzili pani Magdalenia Knapik-Woch i pan Kamil Kowalik. Były również zajęcia praktyczne. Uczniowie wcielili się w role rekruterów oraz kandydatów na różne stanowiska pracy i prowadzili rozmowy kwalifikacyjne. Te zadania okazały się być niebywale cennym doświadczeniem 🙂

 

17 listopada 2022 w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie odbyły się Targi Edukacji i Pracy. W ramach wydarzenia zostały zaprezentowane oferty pracy, praktyk i staży studenckich. W tym 29 stoisk branżowych w sektorze ekonomii, logistyki, handlu i przedsiębiorczości. W tym wydarzeniu wzięli udział uczniowie klas maturalnych 4TA, 4TL i 4TH. Uczniowie ZSE nr 2 uczestniczyli w prelekcji dotyczącej oferty edukacyjnej WSZiB oraz w dwóch wykładach: „Dobry start, czyli jak stworzyć CV, które przyciągnie uwagę rekrutera ?” oraz „Współpraca w zespole – jak prowadzić skuteczną komunikację ?”. Udział w tych spotkaniach był niezwykle cennym doświadczeniem w kontekście edukacyjnym i zawodowym. Dodatkowo odbyły się prelekcje oraz konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego. Kilka zdjęć z tego spotkania w załączeniu.

 

W styczniu 2023 roku uczniowie klas ekonomicznych 2e i 3e wzięli udział w zajęciach organizowanych w WSZiB na ul. Kijowskiej 14. Projekt  pt. „Jak zostać inżynierem?” to cykl spotkań skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych. W tym wydarzeniu udział wzięli uczniowie klas patronackich. Zajęcia miały formę warsztatu i wykładu. Przedstawione zostały następujące zagadnienia: „Bezpiecznie w sieci…. o hasłach i nie tylko” oraz „Czy bezpiecznie jest zostać projektantem/designerem?”. Ponadto uczelnię po raz pierwszy odwiedzili  uczniowie klasy 4e. Czwartoklasiści poznali ofertę edukacyjną WSZiB i uczestniczyli w wykładzie pt. „Publiczne wystąpienie – jak się do niego przygotować? „. Wydarzenia w WSZiB poszerzają wiedzę, wzbogacają umiejętności i kompetencje naszych uczniów. Zapewne będzie ciąg dalszy wydarzeń z cyklu „Jak zostać inżynierem? z udziałem uczniów ZSE Nr 2.

 

W marcu 2023 roku uczniowie klas maturalnych ZSE nr 2 wzięli udział w dniu otwartym w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości przy ul. Kijowskiej 14 w Krakowie. Część powitalną poprowadził prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski, Rektor WSZiB, który przedstawił ofertę kierunków kształcenia oraz nowych struktur w uczelniNowe kierunki kształcenia wzbudzały spore zainteresowanie i tegorocznych maturzystów. Wydarzenie miało charakter wykładów, warsztatów oraz prelekcji czy konsultacji. Maturzyści uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez Państwa wykładowców WSZiB wedle wybranych w zgłoszeniu online tematów i preferencji. Mieli możliwość porozmawiania z doradcą zawodowym, wykładowcami oraz studentami WSZiB. Poniżej kilka zdjęć z tego właśnie spotkania.

Kolejny rok współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie zaowocował otrzymaniem przez uczniów klasy maturalnej certyfikatów. Uczniowie klasy 4TA objęci patronatem uczelni wyższej w toku czterech lat nauki systematycznie uczestniczyli w licznych warsztatach i wykładach w WSZiB. Absolwenci klasy ekonomicznej rocznika 2019/2023 odebrali certyfikaty z rąk Prorektora ds. Ogólnych – mgr Krzysztofa Roszczynialskiego. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

Rok szkolny 2021/22

14 października 2021 – Inauguracja czwartego roku współpracy między naszą placówką a Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości miała miejsce w uroczystym dniu dla klas pierwszych, jakim było ślubowanie pierwszaków.  Tego dnia uczniowie klasy 1E zostali uroczyście przyjęci do grona uczniów naszej szkoły i jednocześnie rozpoczęli swoją naukową przygodę z Uczelnią Wyższą w ramach patronatu WSZiB nad klasami ekonomicznymi.  Z zaciekawieniem wysłuchali prelekcji dr Justyny Michniak-Szladerby pt. „Tajniki komunikacji werbalnej”.

W spotkaniu uczestniczyła również klasa 2E, która – z powodu pandemii  i nauki zdalnej w ubiegłym roku szkolnym –  po raz pierwszy miała możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami naukowymi WSZiB.

14 października br. z okazji święta Komisji Narodowej gościli również w naszych murach Prorektor ds. Ogólnych mgr Krzysztof Roszczynialski i mgr Kamil Kowalik, Kierownik Biura Promocji i Przedsiębiorczości .

Zobacz: https://www.wszib.edu.pl/aktualnosci/dzien-edukacji-narodowej-2/

WSZiB_2021-22

 

17 listopada 2021 r. odbyły się 2 spotkania w ramach patronatu. Pani Agnieszka Cepielik przedstawiła uczniom klas 3TA i 4TB prelekcję pt. „Cztery typy osobowości wg Hipokratesa – którym typem osobowości jesteś?”. Prelegentka scharakteryzowała typy osobowości wg Hipokratesa oraz w ciekawy sposób przedstawiła predyspozycje zawodowe każdego z wymienionych typów osobowości.

WSZiB 2021/22

Zobacz: https://www.wszib.edu.pl/aktualnosci/prelekcje-dla-szkol-partnerskich/

25 listopada 2021 r. gościliśmy w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Uczniowie czterech klas patronackich wysłuchali prelekcji i uczestniczyli w warsztatach, które poprowadzili dla nich wykładowcy i pracownicy WSZiB.

 • „Publiczne wystąpienie – jak się do niego przygotować?” przedstawiła dr inż. Dominika Woźny. W prelekcji uczestniczyli uczniowie wszystkich klas tj. 1E, 2E, 3TA i 4TB
 • „Wycena instrumentów finansowych na rynku kapitałowym” – w tym dwugodzinnym wykładzie dr Mariusza Bołoza wzięła udział klasa 3TA i 4TB
 • klasy „młodsze stażem” uczestniczyły w warsztatach pt. „Cztery typy osobowości wg Hipokratesa – którym typem jesteś?” i „Aktywne metody poszukiwania pracy”, które przygotowali dla nich Pani Agnieszka Cepielik  i Pan Kamil Kowalik. Po zajęciach obie klasy z zainteresowaniem  zwiedziły uczelnię.

Na zakończenie wizyty z uczniami spotkał się mgr Krzysztof Roszczynialski, prorektor WSZiB.

Zobacz: https://www.wszib.edu.pl/aktualnosci/kolejny-tydzien-prelekcji/

WSZiB 2021/22

 

22 marca 2022 r. w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości odbył się Dzień Otwarty, w którym uczestniczyli uczniowie trzech klas maturalnych: 4TA, 4TB i 4TL.  Jak co roku  Uczelnia przygotowała bogaty program: liczne warsztaty i wykłady, konkursy, spotkania z doradcą zawodowym, zwiedzanie Uczelni, punkty informacji o kierunkach studiów oraz stoiska wydziałów i organizacji studenckich.

W prelekcjach, wykładach i warsztatach uczestniczyli też uczniowie wszystkich klas patronackich:

 • klasa 1E: „Social media marketing”, „Bezpiecznie w sieci”, „Lepsza wersja siebie? Warsztat rozwoju osobistego”, „Rola mowy ciała w wykrywaniu kłamstwa”,
 • klasa 2E: „Nie mam czasu na nic. Warsztat z zarządzania sobą w czasie”, „Bezpiecznie w sieci”, „Formuła 1 (F1)? Sponsoring jako najefektywniejsza forma reklamy”, „Lepsza wersja siebie? Warsztat rozwoju osobistego”, „Rola mowy ciała w wykrywaniu kłamstwa”,
 • klasa 3TA:Organizacja czasu pracy, czyli jak zdążyć ze wszystkim”, „Szefie, szukałeś właśnie mnie! Błyskotliwa rozmowa kwalifikacyjna”,
 • klasa 4TB: „Czy w mediach społecznościowych można sprzedać wszystko?”, „Nie mam czasu na nic. Warsztat z zarządzania sobą w czasie”, „Analiza brandu Dawida Podsiadło. Na czym on tak właściwie zarabia?”, „Bezpiecznie w sieci”, „Kto utrzymuje najdroższy sport świata – Formuła 1 (F1)?”, „Compliance w przedsiębiorstwie – moda czy konieczność?”, „Lepsza wersja siebie? Warsztat rozwoju osobistego”, „Grafik płakał jak projektował – czyli jak wygląda praca w reklamie?”, „Treść czy forma? Warsztaty z budowania wizerunku”.

Zobacz: https://www.wszib.edu.pl/aktualnosci/dzien-otwarty-wszib-9/

 

29 kwietnia 2022 roku – pierwsze Certyfikaty WSZiB rozdane!

Otrzymali je absolwenci klasy ekonomicznej – uczniowie 4TB, która jako pierwsza została objęta patronatem naukowo-dydaktycznym Uczelni. Zostały wręczone przez rektora WSZiB – prof. zw. dr. hab. inż. Włodzimierza Roszczynialskiego. Gratulujemy naszym uczniom i życzymy sukcesów.

 

 

Rok szkolny 2020/21

Trzeci rok patronatu WSZiB nad klasami ekonomicznymi zainaugurowała prelekcja pt. „Jak sprawić, żeby chciało nam się chcieć”, którą 14 grudnia 2020 roku poprowadziła Pani Agnieszka Cepielik. Uczniowie klasy 2TA dowiedzieli się, czym jest motywacja oraz jak zmotywować się do działania, podczas gdy tak często i tak bardzo nam się nie chce.
17 grudnia Pani A.Cepielik spotkała się z także z uczniami klasy 3TB, którzy również mieli możliwość zapoznania się z 5 etapami zmiany, bez których motywacja nie pojawi się.
Obie prelekcje odbyły się w formie zdalnej za pośrednictwem MS Teams.

 

WSZiB
Więcej na:
https://kariery.wszib.edu.pl/aktualnosci/prelekcja-jak-sprawic-zeby-chcialo-nam-sie-chciec/

Do klas patronackich dołączyła w roku szkolnym 2020/2021 klasa 1E, która uczestniczyła w prelekcji dr Justyny Michniak-Szladerby „Ręce do góry. Warsztaty z komunikacji niewerbalnej”. Tajemnice języka ciała mogli zgłębić również uczniowie 2TA. To niezwykle interesujące spotkanie odbyło się 16 marca 2021 r.
Dwa dni później – 18 marca – dr Magdalena Kowalska-Musiał przedstawiła uczniom elementy struktury opowieści, które warto wykorzystać w stworzeniu własnej historii i ciekawego zaprezentowania siebie podczas ważnego spotkania. Po udziale w prelekcji „Czy jesteś bohaterem? Opowiedz swoją historię według schematu J.Campbella”, uczniowie 2TA i 3TB będą prezentować historie swojego życia jak opowieść o Jamesie Bondzie.

WSZiB

Zobacz też:
https://www.wszib.edu.pl/aktualnosci/prelekcje-online-dla-zespolu-szkol-ekonomicznych-nr-2/

25 marca 2021 r. odbył się Dzień Otwarty WSZiB. Wydarzenie to było znakomitą okazją do uczestnictwa w ciekawych prelekcjach, możliwością zapoznania się z ofertą uczelni i zwiedzenia jej za pośrednictwem wirtualnego spaceru. Skorzystali z niej uczniowie klas: 3TB, 3TL i 4TB, którzy wzięli udział w prelekcji „Zacznij od siebie! Poznaj siebie! Odkryj co Cię kręci zawodowo?”. Główny cel spotkania to udzielenie wsparcia uczestnikom zajęć w poznawaniu siebie oraz wzmacnianiu poczucia swojej wartości. Prowadzącą spotkanie była Pani Magdalena Knapik-Woch.

Warsztat skierowany był przede wszystkim do aktywnych poszukiwaczy pomysłu na siebie, osób chcących lepiej zrozumieć siebie i odkryć swój potencjał.

WSZiB

 

Rok szkolny 2019/20

Kolejny rok patronatu uczelni nad klasami patronackimi zainaugurował wykład dr J. Michniak-Szladerby pt. „Zarządzanie różnorodnością w organizacji”, który odbył się 20 listopada 2019 roku w murach uczelni. Uczniowie klas patronackich z zainteresowaniem wysłuchali również prelekcji Pani A. Kołodziejczyk “Pracodawca w Social Mediach”.
Od lat zainteresowani uczniowie naszej szkoły odwiedzają uczelnię podczas Targów Pracy i w Dniu Otwartym. Uczestniczą wówczas w licznych wykładach, warsztatach i prelekcjach. Uczelnia zaś obejmuje patronatem organizowane przez szkołę Nowohuckie Prezentacje Szkół Ponadgimnazjalnych /Ponadpodstawowych oraz Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskiej. Tak też było w br. szkolnym.
W związku z pandemią uczelnia zaproponowała wszystkim uczniom udział w cyklicznym wydarzeniu „Czwartkowe trailery z WSZiB”. Spotkania on-line, na których poruszane są różnorodne tematy prowadzą zarówno pracownicy naukowi, jak i studenci oraz pracodawcy. Bezpłatny dostęp do tych wydarzeń możliwy jest po wcześniejszej rejestracji.

Rok szkolny 2018/19

22 lutego 2019 roku uczniowie klasy patronackiej po raz pierwszy zawitali w murach Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Serdecznie przywitał ich rektor uczelni, prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski. Na inauguracji patronatu obecna była także mgr Danuta Górska, wicedyrektor ZSE Nr 2.
Prelekcję inauguracyjną o dość frapującym tytule: „Nie myśl o białym niedźwiedziu” wygłosiła dr Justyna Michniak-Szladerba. Pani doktor w niezwykle interesujący sposób przedstawiła naszym uczniom problematykę stresu oraz metody radzenia sobie z nim.
Wizyta w WSZiB była również znakomitą okazją do zwiedzenia uczelni, po której oprowadził nas mgr Kamil Kowalik, kierownik Biura Promocji i Przedsiębiorczości. Zobacz zdjęcia…
Więcej na stronie internetowej WSZiB…

28 lutego 2019 roku odbyły się konsultacje przeprowadzone przez pracownika naukowego WSZiB dr Mariusza Bołoza dla Michała Wąsika, ucznia klasy patronackiej. Celem konsultacji były przygotowania do etapu okręgowego Olimpiady Przedsiębiorczości związane z tematem przewodnim „Trendy na rynku kapitałowym”.

15 maja 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie uczniów klasy 1TB z pracownikiem uczelni. Pani dr Magdalena Kowalska-Musiał przedstawiła w sposób bardzo ciekawy dwa tematy: „Media w marketingu” oraz „Marketing mobilny, wpływ narzędzi marketingu mobilnego na zmianę postaw nabywczych”. W wykładach wzięli udział także uczniowie klasy 2 TL. Uczestnicy wykazali duże zainteresowanie omawianymi zagadnieniami i olbrzymie zadowolenie.