Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2, os. Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków
+12 644-73-94

Technik organizacji turystyki

„To Travel is to Live” – Hans Christian Andersen
Technik organizacji turystyki to zawód stworzony dla ludzi którzy kochają piękno świata i natury, pragną spełniać marzenia swoje i innych o podróżach. Jeżeli jesteś ciekaw świata oraz fascynują Cię podróże – te małe i duże to zawód dla Ciebie – Twoja przyszłość.
W trakcie nauki nauczysz się wielu praktycznych umiejętności przydatnych w zawodzie:
sporządzać programy, organizować i obsługiwać imprezy turystyczne, konferencje, kongresy czy targi, planować i kalkulować koszty imprez i usług turystycznych, korzystać ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego, zaplanować trasy podróży i dokonywać rezerwacji u różnych dostawców usług turystycznych, prowadzić informację turystyczną, opracowywać materiały promocyjne, informatory i katalogi usług turystycznych, prowadzić sprzedaż i rozliczanie usług i imprez turystycznych, języka obcego zawodowego (posługiwać się językiem obcym w branży turystycznej).
W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikacje zawodowe udokumentowane certyfikatami:

  • HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
  • HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

a po ukończeniu szkoły dyplom zawodowy w zawodzie technik organizacji turystyki.
Jako absolwent możesz podjąć pracę jako: organizator imprez turystycznych, specjalista ds. turystyki, specjalista ds. sprzedaży i obsługi turystycznej, organizator konferencji i kongresów, pilot wycieczek, rezydent biura podróży, animator czasu wolnego, pracownik informacji turystycznej, przewodnik turystyczny.
Możesz pracować w:

  • biurach podróży,
  • ośrodkach informacji turystycznej,
  • hotelach i innych obiektach noclegowych,
  • wydawnictwach opracowujących i publikujących przewodniki i albumy turystyczne,
  • instytucjach zajmujących się organizacją i promocją turystyki regionalnej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej,
  • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych.

Absolwent po zdobyciu świadectwa maturalnego jest przygotowany do podjęcia studiów na uczelniach wyższych.

Każdą podróż rozpoczyna pierwszy krok. Zrób go z nami.