Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2, os. Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków
+12 644-73-94

Technik lotniskowych służb operacyjnych


Jeżeli interesują Cię zagadnienia związane z funkcjonowaniem lotniska, fascynuje Cię jak zorganizowane są działania lotniskowych służb operacyjnych to zawód dla Ciebie.
Technik lotniskowych służb operacyjnych może pracować przy obsłudze pasażerów w punktach informacyjnych, przy stanowiskach check- in podczas odprawy pasażerów, jako dyżurny operacyjny portu lotniczego nadzorując bezpieczeństwo ruchu samolotu, pojazdów, ładunków i osób pieszych na terenie lotniska. Uzyskanie tytułu technika lotniskowych służb operacyjnych stanowić może punkt wyjściowy do dalszej edukacji w kierunku Służby Celnej, Służby Granicznej jak również w zarządzaniu infrastrukturą lotniskową.
W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikacje zawodowe udokumentowane certyfikatem:

  • TLO.02. Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej.

a po ukończeniu szkoły dyplom zawodowy w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych.
Absolwent po zdobyciu świadectwa maturalnego jest przygotowany do podjęcia studiów na uczelniach wyższych.

U nas dostaniesz skrzydeł do dalszego prestiżowego życia.

Zobacz też: