Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2, os. Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków
+12 644-73-94

Technik handlowiec

Technik handlowiec zostanie wyposażony w wiedzę o funkcjonowaniu rynku, planowaniu działań sprzedażowych i monitorowaniu ich efektów, realizacji transakcji kupna i sprzedaży, profesjonalnej obsłudze klientów, aktywnej komunikacji z klientem biznesowym, towaroznawstwie, działaniach marketingowych, technikach informatycznych, organizacji pracy w punktach sprzedaży oraz online, nowoczesnej rachunkowości, prawie (cywilnym i handlowym) oraz regułach współpracy z kontrahentami.
W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikacje zawodowe udokumentowane certyfikatami:

  • HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
  • HAN.02. Prowadzenie działalności handlowej

a po ukończeniu szkoły dyplom zawodowy technika handlowca.
Absolwent technikum w zawodzie technik handlowiec może podjąć pracę jako menager handlowy, przedstawiciel handlowy, kierownik sklepu, hurtowni, zarządzać działem marketingu danej firmy lub zarządzać sklepem internetowym. Może też prowadzić własną firmę handlową.
Absolwenci po zdobyciu świadectwa maturalnego są przygotowani do podjęcia studiów na uczelniach wyższych.

Ten zawód daje Ci wiele możliwości.