Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2, os. Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków
+12 644-73-94

Technik ekonomista

Technik ekonomista organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, prowadzi uproszczoną księgowość oraz dokumentację kadrową. Absolwent technikum w zawodzie technik ekonomista może podejmować pracę jako księgowy w firmach prowadzących uproszczoną ewidencję, pracownik działu kadr i płac, pracownik sekretariatu, specjalista do spraw marketingu lub zostać przedsiębiorcą.
W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikacje zawodowe udokumentowane certyfikatami:

  • EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
  • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

a po ukończeniu szkoły dyplom zawodowy technika ekonomisty.
Absolwenci naszej szkoły po zdobyciu świadectwa maturalnego są przygotowani do podjęcia studiów na uczelniach wyższych.

Wybierz zawód, który pozwoli Ci jednocześnie na rozwijanie Twoich
zainteresowań oraz znalezienie wymarzonej i dobrze płatnej pracy.