Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2, os. Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków
+12 644-73-94

Egzaminy zawodowe

 

Kwalifikacje – kształcenie wg podstawy programowej z 2019 roku

Technik ekonomista  331403

 • Kwalifikacja EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej (w klasie 3).
 • Kwalifikacja EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (w klasie 5).

Technik rachunkowości 431103

 • KwalifikacjaEKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (w klasie 3).
 • Kwalifikacja EKA.07. Prowadzenie rachunkowości (w klasie 5).

Technik handlowiec  522305

 • Kwalifikacja HAN.01. Prowadzenie sprzedaży (w klasie 3).
 • Kwalifikacja HAN.02. Prowadzenie działań handlowych (w klasie 5).

Technik organizacji turystyki 422104

 • KwalifikacjaHGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych (w klasie 3).
 • Kwalifikacja HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych (w klasie 5).

Technik logistyk 333107

 • Kwalifikacja SPL.01. Obsługa magazynów (w klasie 3).
 • Kwalifikacja SPL.04. Organizacja transportu (w klasie 5).

Technik hotelarstwa 422402

 • Kwalifikacja HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (w klasie 3).
 • Kwalifikacja HGT.06. Realizacja usług w recepcji (w klasie 5).

Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406

 • Kwalifikacja TLO.02. Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej (w klasie 5).

 

Wykaz dozwolonych przyborów publikowany jest przed każdą sesją egzaminacyjną na stronie https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy

Testy pisemne, arkusze praktyczne oraz przykładowe rozwiązania z egzaminów zawodowych opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną: https://www.testy.egzaminzawodowy.info/

 

Harmonogram egzaminów w styczniu 2024