Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2, os. Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków
+12 644-73-94

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Szkoła Aspirantów28 maja 2015 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie a Zespołem Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie.
Celem współpracy jest przybliżenie uczniom naszej szkoły kształcących się w zawodzie technik logistyk praktycznych aspektów wykonywania zawodów związanych z logistyką w obronie przeciwpożarowej.
Uczniowie uczestniczyć będą w wykładach, seminariach, konferencjach, prezentacjach dydaktycznych, zajęciach ćwiczeniowych organizowanych przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Skorzystają również z zasobów bibliotecznych, wydawniczych, a także zaznajomią się z salami wykładowymi, laboratoriami, pracownią jaką dysponuje Jednostka. Ponadto będą współpracować przy realizacji wspólnych projektów, imprez okolicznościowych, działań na rzecz środowiska lokalnego Nowej Huty, akcjach charytatywnych, humanitarnych na mocy zawartego Porozumienia o współpracy.
Zgodnie z postanowieniami Porozumienia o współpracy Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie objęto patronatem naukowo-technicznym klasy, kształcącą się w zawodzie technik logistyk w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie rozpoczynając od dnia 28 maja 2015 roku.

Szkoła Aspirantów