Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2, os. Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków
+12 644-73-94

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie od 2015 roku prowadzą aktywną współpracę. Zgodnie z postanowieniami Porozumienia o współpracy Stowarzyszenie Księgowych objęło patronatem naukowo-dydaktycznym klasy kształcące się w zawodzie technik rachunkowości w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie.
Celem współpracy jest przybliżenie uczniom naszej szkoły praktycznych aspektów wykonywania zawodów związanych z rachunkowością i finansami, rozwój kompetencji zawodowych uczniów oraz nabywanie przez nich umiejętności praktycznych. Uczniowie uczestniczą w spotkaniach z wykładowcami Stowarzyszenia Księgowych oraz praktykami (księgowymi, doradcami podatkowymi, pracownikami Urzędu Skarbowego, wykładowcami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie), biorą udział w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych. Współpraca obejmuje również uczestnictwo w zajęciach Koła Naukowego Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Klubu Młodych Księgowych działającego przy Stowarzyszeniu Księgowych. Każdego roku pojawiają się nowe inicjatywy i płaszczyzny współpracy.
Klub Młodych Księgowych: https://www.facebook.com/kmk.skwp
Koło Naukowe Rachunkowości: https://www.facebook.com/knr.uek
Chcesz dowiedzieć się więcej o perpektywach pracy w zawodach związanych z rachunkowością i finansami – obejrzyj..


Wydarzenia patronackie w roku szkolnym 2022/2023

22.10.2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Krakowie odbyła się inauguracja patronatu Stowarzyszenia Księgowych nad klasą technika rachunkowości 1R. Już ósmy rok z rzędu realizowana jest ścisła współpraca patronacka Stowarzyszenia z ZSE nr 2.

Pan Włodzimierz Lurka Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Krakowie zaprezentował uczniom patrona klasy, opowiadając o historii i zadaniach, jakie realizuje Stowarzyszeniem, które jest najstarszą i największą polską organizacją skupiającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami. Pan Dyrektor w interesujący sposób przedstawił uczniom szeroki wachlarz możliwości zawodowych przy wyborze ścieżki kształcenia związanej z rachunkowością. Uczniowie zapoznali się z formą i celami patronatu Stowarzyszenia.

Uczniowie klasy patronackiej do końca edukacji w ZSE nr 2 będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez pracowników stowarzyszenia, praktyków z dziedziny finansów i rachunkowości. Będą brali również udział w zajęciach Koła Naukowego Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Klubu Młodych Księgowych.

 

26.10.2022 r. Uczniowie kl. 4R uczestniczyli w warsztatach „Uproszczenia wynikające z Ustawy o rachunkowości w zakresie sprawozdawczości” poprowadzonych przez Pana Pawła Łojka (pracownik naukowo – dydaktyczny Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku Białej, członek zarządu ds. finansów Klubu Młodych Księgowych w Krakowie, prezes zarządu Cash Flow Doradca sp. z o. o.). Uczestnicy warsztatów mieli możliwość uzupełnienia wiedzy z przedmiotu Analiza finansowa o praktyczne aspekty.

9.11.2022 r.  uczniowie kl. 4R  uczestniczyli w prelekcji online „Czytanie i interpretacja sprawozdań finansowych” poprowadzonej przez Panią dr. Annę Staszel (adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz certyfikowane kursy z zakresu zaawansowanej rachunkowości finansowej, audytu finansowego i MSR. Współpracuje z firmami audytorskimi w zakresie badań sprawozdań finansowych, tworzenia ekspertyz i opinii z zakresu interpretacji prawa bilansowego).  Były to już kolejne zajęcia poszerzające wiedzę z przedmiotu Analiza finansowa.

15.11.2022 r. grupa uczniów z klasy 4R miała okazję uczestniczyć w zajęciach na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie prowadzonych przez Koło Naukowe Rachunkowości UEK. Warsztaty „Zalicz z nami finansową na 5!” były okazją do uporządkowania wiedzy z rachunkowości finansowej. Młodzież mogła również poznać, w jaki sposób uczą się studenci.

25.11.2022 r. 2 uczennice klasy 4R wzięły udział w panelu dyskusyjnym (online) – „Etyka i zawodowa odpowiedzialność w rachunkowości” – prof. dr hab. Zbigniew Luty (polski ekonomista, dr hab. nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny i dyrektor Instytutu Rachunkowości Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu).

5.12.2022 r. odbył się cykl prelekcji poprowadzonych przez Panią Karolinę Marzec-Balinow specjalizującą się w tematyce etyki zawodowej w zawodach związanych z rachunkowością i finansami (magister finansów i rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego, magister edukacji filozoficznej i wiedzy o społeczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego. Wykładowca SKwP Oddział w Krakowie w zakresie etyki w rachunkowości i biznesie). 1R  „Stereotyp księgowego”, 2R i 3R  „Skuteczna komunikacja z otoczeniem firmy”.

 

Wydarzenia patronackie w roku szkolnym 2021/2022

14 października 2021r. odbyła się inauguracja patronatu Stowarzyszenia Księgowych nad klasą technika rachunkowości 1R. Już siódmy rok z rzędu realizowana jest ścisła współpraca patronacka Stowarzyszenia z ZSE nr 2.
Pan Włodzimierz Lurka Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Krakowie zaprezentował uczniom patrona klasy, opowiadając o historii i zadaniach, jakie realizuje Stowarzyszeniem, które jest najstarszą i największą polską organizacją skupiającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami. Pan Dyrektor w interesujący sposób przedstawił uczniom szeroki wachlarz możliwości zawodowych przy wyborze ścieżki kształcenia związanej z rachunkowością. Uczniowie zapoznali się z formą i celami patronatu Stowarzyszenia.
Uczniowie klasy patronackiej do końca edukacji w ZSE nr 2 będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez pracowników stowarzyszenia, praktyków z dziedziny finansów i rachunkowości. Będą brali również udział w zajęciach Koła Naukowego Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Klubu Młodych Księgowych.
Podczas uroczystości z okazji ślubowania klas pierwszych Pan Dyrektor wręczył również nagrodę dla najlepszej absolwentki Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego organizowanego przez naszą szkołę Klaudii Bentkowskiej. Klaudia otrzymała voucher na Kurs na samodzielnego księgowego organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych.

 

23.11.2021r. uczniowie klasy 3R uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez Pana Pawła Łojka (pracownik naukowo – dydaktyczny Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku Białej, członek zarządu ds. finansów Klubu Młodych Księgowych w Krakowie, prezes zarządu Cash Flow Doradca sp. z o. o.) ”Wynagrodzenie w praktyce”. Uczniowie mieli możliwość uzupełnienia treści dotyczących wynagrodzeń omawianych w szkole o praktyczne aspekty.

26.11.2021r. odbyły się prelekcje przygotowane przez Panią Karolinę Marzec-Balinow (magister finansów i rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego, magister edukacji filozoficznej i wiedzy o społeczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego. Wykładowca SKwP Oddział w Krakowie w zakresie etyki w rachunkowości i biznesie): ”Skuteczna komunikacja z otoczeniem firmy” dla uczniów klasy 2R oraz ”Stereotyp księgowego” dla uczniów klasy1R.
Uczniowie klasy drugiej mogli zapoznać się z zasadami efektywnego komunikowania się zarówno z otoczeniem, jak i wewnątrz firmy. W praktyce gospodarczej proces komunikowania się jest niezwykle istotny, warunkuje sprawność i skuteczność funkcjonowania każdej organizacji. Sprawny przepływ informacji oraz proces dzielenia się wiedzą stały się bardzo ważnymi obszarami w życiu każdej firmy.
Uczniowie klasy pierwszej zmierzyli się z problemem stereotypu księgowego. Postrzeganie danego zawodu przez pryzmat stereotypu może mieć wpływ na wybór ścieżki zawodowej, stąd ważne, aby skonfrontować rzeczywistość z wyobrażeniami.

1.12.2021r. chętni uczniowie z klas 2R, 3R i 4TA wzięli udział w zajęciach online Klubu Młodych Księgowych “PIT dla młodych” przeprowadzonych przez Pana Patryka Mruka (starszy specjalista ds. rachunkowości i podatków Ferro Group SA, prezes Klubu Młodych Księgowych w Krakowie, wykładowca Akademii Rachunkowości wg MSSF SKwP Oddział w Krakowie). To ważne zagadnienie szczególnie dla uczniów podejmujących dorywczo pracę zarobkową. Wiedza przydatna w szkole i w życiu zawodowym.

2.12.2021r. czwarta klasa, przygotowująca się do egzaminu zawodowego miała szansę powtórzenia i podsumowania materiału z rachunkowości podczas warsztatów nt. “Sporządzania sprawozdania finansowego” przeprowadzonych przez Pana Pawła Łojka. Uczniowie rozwiązywali zadanie dotyczące ewidencji kosztów, przychodów, ustalania wyniku finansowego oraz sporządzania sprawozdania finansowego.

8 lutego 2022 r. odbył się etap okręgowy „Konkursu wiedzy z rachunkowości dla uczniów szkół średnich”. Konkurs popularyzujący wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości i finansów organizowany jest (nieprzerwanie od 1996 roku) przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie – przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz szkołami z województwa małopolskiego zainteresowanymi podnoszeniem poziomu nauczania rachunkowości i finansów oraz wyszukiwaniem najbardziej utalentowanej młodzieży ukierunkowanej na zawody związane z rachunkowością i finansami. W konkursie wzięło udział ponad 300 uczniów z 20 małopolskich szkół. Naszą szkołę reprezentowali: Aleksandra Szczałba, Joanna Kos i Jakub Stefańczyk z klasy 4TA – klasy patronackiej Stowarzyszenia Księgowych. Cała trójka uzyskała bardzo dobre wyniki, a Jakub Stefańczyk zdobył 1. miejsce w konkursie. Zobacz wyniki konkursu…

 

4 i 5 kwietnia 2022 r. uczniowie klasy 2R uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach Koła Naukowego Rachunkowości. W ramach zajęć zatytułowanych „Z podatkiem dochodowym za pan brat” omówiono podatek PIT i CIT. Oprócz teorii były również ćwiczenia. To ciekawe doświadczenie dla naszych uczniów – wykonywać ćwiczenia ramię w ramię ze studentami.

22 kwietnia 2022 r. Pan Paweł Łojek przeprowadził ćwiczenia z klasą 3R na temat  “Podatek VAT w praktyce”. Uczniowie mieli okazję doświadczyć zajęć prowadzonych przez wykładowcę wyższej uczelni.

25 kwietnia 2022 r. z uczniami klas 2R i 3R spotkała się wiceprezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie Pani  Anna Borowiec- Rogalska. Tematem zajęć było przybliżenie uczniom charakteru pracy w zawodzie biegłego rewidenta, który z jednej strony wspiera działalność gospodarczą profesjonalnymi usługami, z drugiej strony pełni ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa prowadzonej działalności. Profesja ta stanowi pewnego rodzaju zwieńczenie kwalifikacji zawodowych nie tylko w dziedzinie księgowości i podatków, ale także szeroko rozumianych finansów. Prelekcja “Sylwetka zawodowa biegłego rewidenta” umożliwiła zapoznanie się młodzieży z pozytywnymi aspektami tego zawodu i szansach rozwoju zawodowego.

28 kwietnia 2022 r. w ramach Forum Rachunkowości uczniowie klas 2R i 3R uczestniczyli w prelekcji online  “Niezbędne narzędzia i kompetencje do pracy w zawodzie księgowego”. Komputeryzacja prac księgowych jest już powszechna, Zmienia się w związku z tym charakter pracy księgowego. Komputery nie zabiorą pracy księgowym, lecz rewolucyjnie zmieniają ich pracę. Technologia, w tym robotyzacja, pozwoli takim specjalistom nie tylko odtwarzać zdarzenia z przeszłości, ale też na podstawie posiadanych danych przewidywać wyzwania podatkowe i księgowe w przyszłości. Uczniowie już teraz muszą sobie zdawać sprawę z wyzwań, jakie przed nimi będą stały przy wyborze pracy.

27 maja 2022 r. Pani Karolina Marzec-Balinow, specjalistka od spraw zawodowej etyki,  poprowadziła prelekcje: “Etyka w zawodzie księgowego “ dla klas 2R i 3R oraz  “Skuteczna komunikacja z otoczeniem firmy” dla klasy 1R.

 31 maja 2022 r. uczniowie klasy 2R wzięli udział w warsztatach z podstaw rachunkowości, które  online poprowadzili studenci  Koła Naukowego Rachunkowości UEK. Uczniowie mieli okazję uporządkować i utrwalić sobie wiedzę z rachunkowości.

 

Zmień rozmiar tekstu