Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2, os. Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków
+12 644-73-94

Technik rachunkowości


Technik rachunkowości jest idealnym zawodem dla osób dokładnych i sumiennych, którym niestraszne są wszelkiego rodzaju rozliczenia, analizy oraz sprawozdania finansowe. Przyszły absolwent otrzymuje wykształcenie zarówno w zakresie prowadzenia księgowości i rozliczania danin publicznych, jak i rozliczania wynagrodzeń, zgłaszania pracowników do ZUS oraz rozliczania należnych składek. Podczas lekcji uczniowie przygotowywani są do prowadzenia analizy finansowej, korzystania z programów komputerowych niezbędnych w pracy księgowego oraz prowadzenia rozliczeń kadrowo-płacowych. Technicy klasyfikują aktywa i pasywa, uczą się prowadzić księgi rachunkowe, rozliczać bilans, sporządzać sprawozdania finansowe oraz dokumentację przebiegu inwentaryzacji. Technik rachunkowości dokonuje także rozliczeń z fiskusem, zna i potrafi zastosować przepisy ordynacji podatkowej, prawa pracy, prawa cywilnego, gospodarczego i finansów publicznych.

W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikacje zawodowe udokumentowane certyfikatami:

  • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
  • EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

a po ukończeniu szkoły dyplom zawodowy w zawodzie technik rachunkowości.
Absolwent technikum w zawodzie technik rachunkowości może podjąć pracę jako przedsiębiorca, księgowy, zarządzać kadrami i finansami firmy.
Absolwenci naszej szkoły po zdobyciu świadectwa maturalnego są przygotowani do podjęcia studiów na uczelniach wyższych.
Chcesz dowiedzieć się więcej o perpektywach pracy w zawodach związanych z rachunkowością i finansami – obejrzyj..

Jako poszukiwany na rynku pracy specjalista, będziesz człowiekiem sukcesu.