Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2, os. Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków
+12 644-73-94

Samorząd Uczniowski

W skład Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 wchodzą:

 • opiekun: Magdalena Mazurkiewicz,
 • przewodniczący: Jacek Jakubowski,
 • zastępcy: Zuzanna Nowak i Katarzyna Bierzanowska,
 • sekretarz: Julia Kipiel
 • oraz przewodniczący klas i uczniowie zaangażowani w życie szkoły.
Samorząd to wspólnota łącząca uczniów, którzy którzy reprezentują szkołę oraz prowadzą wszelkie działania na rzecz szkoły oraz na rzecz wolontariatu. W naszym samorządzie panuje miła atmosfera i każdy może liczyć tutaj na pomoc i wsparcie drugiej osoby. Opiekunem samorządu szkolnego jest ucząca w naszej szkoły historii Pani Magdalena Mazurkiewicz.
Jeżeli chciałbyś dołączać do samorządu szkoły, zapraszamy serdecznie.

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2021/2022  zorganizował oraz wziął udział  w następujących wydarzeniach:

 • Uroczyste posiedzenie Młodzieżowej Rady Krakowa,
 • Ślubowanie klas pierwszych,
 • Akcja Krwiodawstwa,
 • Zdjęcia klasowe,
 • Konferencja ekologiczna online organizowana przez WSZiB,
 • Uroczyste spotkanie z seniorami organizowane przez Młodzieżową Radę Krakowa,
 • Dzień Pluszowego Misia organizowany przez Młodzieżową Radę Krakowa,
 • Konferencja Młodzieżowej Rady Krakowa „ Młodzi z klimatem”,
 • Konferencja Młodzieżowej Rady Krakowa „Razem możemy więcej”,
 • Wspólne ubieranie szkolnej choinki,
 • Mikołajki – kolorowy dzień,
 • Szkolna Świąteczna Paczka,
 • Składanie życzeń świątecznych w Urzędzie Miasta, Kuratorium Oświaty, Wydziale Edukacji,
 • Wspólne szkolne kolędowanie,
 • Regularne spotkania Samorządu Uczniowskiego,
 • Zbiórka rzeczy na pomoc Ukrainie wspólnie z SU Rockefeller,
 • Zbiórka dla Ukraińskich Matek z dziećmi,
 • Zbiórka i zakupy transporterów na rzecz zwierzaków z Ukrainy,
 • Dzień Bez Plecaka,
 • Organizacja Dni Otwartych.

Samorząd Uczniowski współpracuje z:

 • WSZiB,
 • SU XII LO,
 • Krakowską  Szkołą Jazzu i Muzyki Rozrywkowej,
 • Samorządem Studentów UE,
 • Szkołą Aspirantów Pożarnictwa,
 • Młodzieżową Radą Krakowa.

Kontakt z Samorządem Uczniowskim: