Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2, os. Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków
+12 644-73-94

Strzelnica

Informujemy, że w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie jest realizowany program  Ministerstwa Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie 2023”.

Program ma na celu:

  1. Rozwój sportu strzeleckiego w Polsce;
  2. Zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno – wychowawczą w dziedzinie obronności państwa;
  3. Podniesienie atrakcyjności sportu strzeleckiego, kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków strzeleckich wśród uczniów szkół i członków organizacji pro-obronnych, w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych realiów użycia broni palnej;
  4. Aktywizacja formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych zainteresowanych sportem strzeleckim.

Wirtualna strzelnica w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2  przeznaczona jest do prowadzenia szkolenia strzeleckiego w oparciu o multimedialny, laserowy system szkolno – treningowy „POJEDYNEK” . Umożliwia on  naukę  i doskonalenie umiejętności w bezpiecznym posługiwaniu się bronią oraz realizacji strzelań o zróżnicowanym  stopniu trudności, na różnych wirtualnych odległościach, przy zmiennych warunkach oświetlenia,  z postaw strzeleckich: leżąc, klęcząc, stojąc. Strzelnica umożliwia prowadzenie ćwiczeń jednocześnie dla 4 strzelających z wykorzystaniem różnych rodzajów broni treningowej – karabinków i/lub pistoletów (laserowych symulatorów broni).

Prawo korzystania z wirtualnej strzelnicy mają uczniowie szkół prowadzących działalność dydaktyczno – wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie, organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz obronności państwa oraz inne osoby upoważnione przez Dyrekcję Szkoły.

Strzelnica jest dostępna dla osób zainteresowanych od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00  do 20:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Kontakt telefoniczny   12 644 22 59    lub    adres e-mail:

Korzystanie z wirtualnej strzelnicy jest możliwe tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą Dyrekcji Szkoły oraz osoby upoważnionej do zarządzania strzelnicą.

Regulamin strzelnicy

Galeria zdjęć z naszej strzelnicy: