Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2, os. Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków
+12 644-73-94

Kategoria: Plan lekcji

Zajęcia w dniu 14 października

W dniu 14.10. 2022 (w piątek) o godzinie 9:00 odbędzie się ślubowanie klas pierwszych w sali gimnastycznej. Pozostałe klasy mają dzień wolny. Wicedyrektor Andrzej Śniadowski

plan lekcji

Zmiany w planie lekcji

Nastąpiły drobne zmiany w planie lekcji, które będą obowiązywały od poniedziałku 26 września 2022. Prosimy nauczycieli i uczniów o zapoznanie się z nowym podziałem godzin.

plan lekcji

Zmiany w planie lekcji

W związku z zakończeniem zajęć w klasach maturalnych, nastąpiły zmiany w podziale godzin. Prosimy nauczycieli i uczniów o sprawdzenie nowego planu lekcji.

plan lekcji

Zmiany w planie lekcji

Nastąpiły zmiany w podziale godzin. Prosimy nauczycieli i uczniów o sprawdzenie nowego planu lekcji, który obowiązuje już od 14 lutego 2022.