Stypendia dla uczniów zdolnych

Od 1 czerwca rozpoczynamy rekrutację na stypendia dla uczniów zdolnych w ramach CKZ 2 edycja  rok szkolny 2022/2023. Prosimy wszystkich zainteresowanych otrzymaniem stypendium o poprawne wypełnienie „Formularza zgłoszeniowego o przyznanie stypendium” ( Zał. 1 do regulaminu) i złożenie w sekretariacie uczniowskim pok. 53a. Formularze będą przyjmowane do 17 czerwca 2022 roku. Zapraszamy! K. Kowalik, P.…
Dowiedz się więcej