Nagroda im. Antoniego Weyssenhoffa

Nauczyciele, trenerzy, edukatorzy, instruktorzy harcerscy, streetworkerzy, pracownicy świetlic czy młodzieżowych domów kultury – osoby pracujące z młodzieżą i dla młodzieży mogą zostać laureatami Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Rozpoczął się etap zgłoszeń do trzeciej edycji konkursu realizowanego w ramach miejskiego programu Młody Kraków. Laureatami wyróżnienia mogą zostać przedstawiciele różnych środowisk, m.in. szkolnych, oświatowych, sportowych, harcerskich czy…
Dowiedz się więcej