Spotkanie samorządów uczniowskich

Na spotkaniu świątecznym samorządów uczniowskich i Młodzieżowej Rady Miasta Krakowa omawiano ważne kwestie dotyczące szkolnej współpracy z lokalnym samorządem. Uczestnicy dyskutowali między innymi nad projektami poprawiającymi warunki edukacyjne, inicjatywami społecznymi i planami działań na rzecz młodzieży. Współpraca między szkołami a Radą Miasta została podkreślona jako kluczowy element skutecznego zaangażowania społeczności uczniowskiej. Naszą szkołę reprezentowali Karolina…
Dowiedz się więcej